Ny app til udelukkelse af heste fra konsum

15-01-2024

Nu er den nye app til udelukkelse af heste fra konsum klar til brug for dyrlæger.

Ny procedure for udelukkelse af heste fra konsum

Den nuværende procedure for registrering af udelukkelse af heste fra konsum bliver afløst af en app-løsning. Ved udelukkelse af heste fra konsum har det indtil nu været sådan, at du som dyrlæge har registreret udelukkelsen i hestepasset. Dernæst har hesteejeren sendt passet ind til SEGES Heste for at få opdateret hestens konsumstatus i Hestedatabasen. Fremover skal du både registrere behandlingen i hestens pas og via den nye app ”SEGES Vet App”, når du behandler en hest med et lægemiddel, der udelukker hesten fra konsum.

Ved at benytte ”SEGES Vet App” sikres det, at oplysningerne om hestens konsumstatus registreres direkte og hurtigt i CHR (Centrale Husdyrbrugsregister). Du skal bruge appen både ved midlertidig og permanent udelukkelse af en hest fra konsum. Du skal foretage registreringen i appen senest 24 timer efter behandling af hesten. Samtidigt skal du fortsat også registrere behandlingen og dermed udelukkelsen af hesten fra konsum i selve hestepasset, sådan som du plejer. Registreringen via appen betyder, at ejeren fremover ikke skal indsende passet til SEGES Heste. Det er således dig som dyrlæge, der fremover alene har ansvaret for opdateringen af hestens konsumstatus.

Information om appen

Du finder appen ”SEGES Vet App” både i app store og google play. Appen er naturligvis gratis.

Hvis du allerede har et AgroID, så kan du bruge appen med det samme, og ellers tager det kun et øjeblik at blive oprettet som bruger. 

Appen er udviklet og vedligeholdes af SEGES Heste i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Spørgsmål til den nye app, AgroID eller reglerne

Spørgsmål til den tekniske brug af appen eller AgroID kan rettes til SEGES Heste: hestekontoret@seges.dk eller tlf. 87 40 50 00.

Spørgsmål til reglerne omkring udelukkelse fra konsum kan rettes til Fødevarestyrelsen:

Kontaktinformation til FVST.

Regelgrundlag

Kravet om, at du som dyrlæge skal indberette konsumstatus direkte i CHR, fremgår af § 72, stk. 8 i Bekendtgørelse nr. 1159 af 8. august 2022 om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte eller kameler. Du kan læse bekendtgørelsen her:

CHR bekendtgørelsen.

Læs mere om heste, CHR og lægemidler

Læs mere om registrering af heste i CHR her:

Heste i CHR.

Læs mere om anvendelse af lægemidler til dyr her:

Lægemidler til dyr.