Høns hos Midtjysk ægproducent ramt af fugleinfluenza

07-01-2022

En besætning ved Stoholm i Midtjylland med 100.000 æglæggende høner er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen går i gang med at aflive hønsene i weekenden.

​​​​​Omkring 100.000 høns hos en ægproducent ved Stoholm i Midtjylland skal aflives fordi, besætningen er ramt af fugleinfluenza. De seneste dage er mere end 500 høns fra besætningen døde, og fredag viste prøver fra Statens Serum Institut, at dyrene var smittet med fugleinfluenzatypen H5N8. Af hensyn til dyrevelfærden, og for at begrænse smitterisikoen, går Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i weekenden i gang med at aflive de mange høns.

Dermed er det tredje gang, alene i år, at myndighederne må rykke ud til en professionel farm for at aflive fjerkræ. Kort efter nytår blev 30.000 dyr på en kalkunfarm på Lolland aflivet og i går torsdag blev 60.000 kalkuner på en farm ved Ruds Vedby aflivet.

'Det ser desværre ud til, at fugleinfluenzaen har godt fat i år, så derfor vil jeg gerne gentage vores vigtige budskab om, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt, og forsøge at skærme deres dyr mod smitte, så grundigt som overhovedet muligt. Det handler dels om ikke at få smittet sine egne dyr, dels om at holde smittetrykket nede, så vi får begrænset risikoen for smittespredning mellem farmene', siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Jakob Munkhøj.

Fjerkræejere har pligt til at forebygge smitte

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket, for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre.

Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere at man skifter fodtøj man går ind i hønsegården.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan fx. være høj dødelighed og symptomer på luftvejsproblemer, skal du kontakte en dyrlæge.

 

Restriktionszoner ved Stoholm
Som følge af smitteudbruddet i besætningen har Fødevarestyrelsen i dag oprettet en 3- kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning ved Stoholm. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

 

Se bekendtgørelse og kort med restriktionszone

Se om du bor i en zone 

Se reglerne, der gælder i zonerne 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

 

Yderligere oplysninger:

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34.

Senest opdateret 07-01-2022