Undervisningsmateriale om forsøgsdyr og alternativer (gymnasier)

2019
Dyr

Undervisningsmateriale til gymnasiale uddannelser.

De fleste har nok hørt om forsøgsdyr, og mange har også en holdning til dyreforsøg. Men det er nok de færreste, der kender de regler, som gælder for dyreforsøg og har hørt om de 3R’er (Replacement, Reduction og Refinement), som er begreber, der tilgodeser forsøgsdyr.

Gennem de sidste 20-30 år er de 3R’er blevet et globalt anerkendt begreb i forskningsverdenen og industrien. Replacement, Reduction og Refinement skal nemlig sikre, at man bruger færrest mulige forsøgsdyr, samt at de dyr der benyttes, får de bedst mulige forhold.