Handlingsplan for bedre velfærd for fjerkræ

2021
Dyr

Afrapportering fra følgegruppen.
Afrapporteringen indeholder en status for fjerkræshandlingsplanens initiativer, som blev udarbejdet i 2015.