Undervisningsmateriale om forsøgsdyr og alternativer (grundskoler)

2021
Dyr

Undervisningsmateriale til grundskolens 8.-10. klasse.

De fleste har nok hørt om forsøgsdyr, og mange har også en holdning til dyreforsøg. Men det er nok de færreste, som har hørt om de 3R’er (Replacement, Reduction og Refinement), som er begreber, der tilgodeser forsøgsdyrene.

Dette undervisningsmateriale er tiltænkt biologiundervisningen i grundskolens 8. til 10. klasse, men er i høj grad relevant i tværfaglige forløb.