Mad med hjem fra rejsen

Det er ikke alle fødevarer, du må tage med hjem til Danmark fra lande uden for EU. Særligt ikke dem med animalsk indhold.

Find information om privat indførsel af ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer. Hvis du vil indføre fødevarer til omsætning (import eller samhandel), skal du være registreret som importør i Fødevarestyrelsen, og varerne vil skulle til offentlig kontrol på et grænsekontrolsted.

For indførsel fra Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz samt fiskevarer fra Færøerne, Grønland og Island, Se vejledning til privat indførsel fra EU og samhandelslande.

Reglerne for privat indførsel er EU regler, det vil sige, at det er de sammen regler, som gælder i alle EU lande, inkl. Danmark og Grønland. Da der er risiko for at indføre smitsomme husdyrsygdomme som afrikansk svinepest og mund- og klovesyge, er der strenge regler for, hvad du som privat må indføre.

Skematisk oversigt ove​​​r reglerne for pr​​iva​​​t indførsel af animalske produkter fra tredjelande, jf. Forordning 2019/2122, vær dog opmærksom, hvis der er udbrud af smitsomme dyresygdomme i et tredjeland, kan der være fastsat restriktioner for indførsel af animalske produkter. I disse tilfælde er privat indførsel heller ikke tilladt. 

Produktkategori Betingelser for privat indførsel fra tredjelande Bemærkninger
Fødevarer
Fersk kød og kødprodukter

Fødevarerne må ikke indføres

Varer fra Færøerne eller Grønland er undtaget fra forbuddet. Hver person må indføre højst 10 kg i alt fra disse produkt kategorier til EU, inkl. Danmark

Særlige undtagelse

Modermælkserstatninger i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, kan indføres fra alle tredjelande, hvis der er tale om:

  • Færdigpakkede, varemærkebeskyttede produkter beregnet til detailsalg
  • Ubrudt emballage, med mindre pakningen er i brug
  • Holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning

Hver person må indføre højst 2 kg i alt af disse produkter.

Hvis varer er fra Færøerne eller Grønland må hver person indføre højst 10 kg i alt af disse produkter til EU, inkl. Danmark.

Mælk og mejeriprodukter

Sammensatte fødevarer med indhold af kød- eller mejeriprodukter

(inkl. sammensatte produkter)

Fisk og fiskevarer

Hver person må højst indføre 20 kg af disse produkter eller én hel fisk (evt. over 20 kg

Kommer varer fra Færøerne eller Grønland, som har samhandelsstatus for fisk og fiskevarer, kan det indføres frit til EU, inkl. Danmark

 
Levende muslinger mv.

Hver person må højst indføre 2 kg i alt af disse produkter

Kommer varer fra Færøerne eller Grønland må hver person indføre højst 10 kg i alt af disse produkter til EU, inkl. Danmark. Dog kan levende muslinger mm. samt sammensatte fødevarer med fisk og fiskevarer indføres frit, da Færøerne og Grønland har samhandelsstatus for fisk og fiskevarer    

       
Frølår 
Landsnegle 
Gelatine 
Honning mv.
Æg og ægprodukter
Andre sammensatte fødevarer som normalt skal til kontrol
Foder til selskabsdyr
Foder med fersk kød og foder med kødprodukter

Varerne må ikke indføres

Varer fra Færøerne eller Grønland er undtaget fra forbuddet. Hver person må indføre højst
10 kg i alt fra disse produkt kategorier til EU, inkl. Danmark.

Særlige undtagelse

Specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager, kan indføres fra alle tredjelande, hvis der er tale om:

  • Færdigpakkede, varemærkebeskyttede varer beregnet til detailsalg
  • Ubrudt emballage, med mindre pakningen er i brug
  • Holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning

Hver person må indføre højst 2 kg i alt af disse produkter.

Hvis fra Færøerne eller Grønland må hver person indføre højst 10 kg i alt af disse produkter til EU, inkl. Danmark.

Andre animalske produkter
Trofæer, skind og andre animalske biprodukter Kontakt grænsekontrolstedet

Samhandelslande er Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz. Grønland, Færøerne og Island er samhandelslande for fiskevarer
 
Du kan indføre animalske fødevarer fra andre EU-lande og samhandelslande til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning, hvis du indfører fødevarerne i din egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen, eller hvis du modtager fødevarerne som pakker.

Fødevarerne skal være bestemt til eget brug.

Udbrud af smitsom husdyrsygdom

Hvis der er udbrud af smitsomme dyresygdomme, kan der være fastsat restriktioner for den private indførsel af animalske produkter. Fødevarestyrelsen anbefaler, at du orienterer dig på siden "Overvågning af smitsomme husdyrsygdomme i udlandet 

Gå til siden om overvågning af smitsomme husdyrsygdomme i udlandet.

Veterinærmyndighederne i de enkelte EU-lande har den sidste nye information om eventuelle udbrud af dyresygdomme i deres område.​

Aktuelle anbefalinger 

På grund af forekomst eller udbrud af smitsomme dyresygdomme advarer Fødevarestyrelsen stærkt imod, at du indfører fødevarer eller andre produkter af de dyrearter, der er nævnt nedenfor under de enkelte lande. 
 
Bulgarien
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Estland
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Italien (Sardinien)
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Letland
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest, Klassisk Svinepest)
 
Litauen
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Polen
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)

Rumænien
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Slovakiet
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Tjekkiet
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest) 

Tyskland
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest) 
 
Ungarn
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest) 

Indførsel fra andre EU lande og lande med samhandelsstatus

Fødevarestyrelsen har ingen restriktioner, når det gælder privat indførsel af ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer fra disse lande.

Indførsel fra tredjelande

Ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer fra tredjelande kan, i langt de fleste tilfælde, indføres af eller til privatpersoner uden mængdebegrænsninger. Nogle vegetabilske fødevarer er omfattet af restriktioner for indførsel til EU, da de kan udgøre en sundhedsrisiko på grund af for højt indhold af f.eks. pesticidrester, naturlige toksiner og salmonella.
Der er særlige krav forbundet med importen: 

  • Der er mængdebegrænsning,
  • Sendinger skal indgå i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug eller anvendelse,
  • ikke-kommercielle sendinger til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført.

Mængdebegrænsning for fødevarer af importrestriktion under for​ordning 2019/1793:

Må indføres af privatpersoner, hvis mængden ikke overstiger 5 kg (friske produkter) eller 2 kg (tørrede produkter).

Mængdebegrænsning for fødevarer omfattet af forordning 2021/1533 Japan og Fukushima importrestriktion og 
forordning 2020/1158 Tjernobyl:

Må indføres af privatpersoner hvis mængden ikke overstiger 10 kg frisk vægt  eller 2 kg (tørrede produkter). Ved større mængder skal reglerne for kommerciel indførsel følges.

Læs mere om ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer under importrestriktion​. ​​

Vær opmærksom på at Landbrugsstyrelsen også har regler for, hvad du må tage med hjem af planter og planteprodukter, herunder også visse vegetabilske fødevarer.

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til, hvad man som privat må indføre. Blandt andet skal du være opmærksom på regler fra

Læs mere

EU-Kommissionen har lavet en side om privat indførsel (personal imports). På siden findes plakater på forskellige sprog, som beskriver de regler, der gælder for private.

EU-Kommissionens side om personal imports

Pas på du ikke indfører smitsomme husdyrsygdomme!

Souvenirs fra rejsen i form af f.eks. fødevarer med animalsk indhold kan udgøre en risiko for dyresundheden. 

Der er strenge regler for, hvad du må tage med hjem fra din rejse i lande uden for EU. Du skal også være opmærksom, hvis du medbringer animalske produkter fra EU-lande, hvor der er udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Se oversigt over reglerne (pdf)