Dit erhverv

Dyrlæge

Vi giver dig et overblik over regler, nyttige værktøjer og dokumenter inden for dit erhverv

Oftest besøgt

Dyresygdomme

Se oversigt over anmeldepligtige dyresygdomme, og hvordan du skal forholde dig ved mistanke om udbrud.

Lægemidler til dyr

Læs om de regler, der er særligt relevante for praktiserende dyrlæger.

Autorisation som dyrlæge

Læs hvordan man får autorisation til at arbejde som dyrlæge eller specialdyrlæge i Danmark

Rejse med kæledyr

Information til dyrlæger om attestation af EU-selskabsdyrspas, m.m. i forbindelse med kæledyrejeres rejse med deres kæledyr.

Laboratorieanalyser

Fødevarestyrelsens laboratorieydelser

Laboratorier udpeget af Fødevarestyrelsen

Godkendte veterinære laboratorier

Lovstof på veterinærområdet

Nyhedsbrev

Hent flere