24. Mærkning af foder til selskabsdyr

Markedsføringsforordningen omfatter supplerende mærkningsregler, der gælder for mærkning af foder til selskabsdyr.

24.1 Mærkning af foder til selskabsdyr – supplement til mærkningen af fodermidler, foderblandinger eller diætetisk foder

Mærkningskravene for foder til selskabsdyr supplerer kravene til mærkning af fodermidler eller foderblandinger, og evt. krav til mærkning som diætetisk foder. Foder til selskabsdyr skal således mærkes med følgende oplysninger:

 1. ”Basismærkningen”, dvs. de generelle mærkningskrav
 2. Supplerende mærkning afhængig af fodertypen, dvs. supplerende mærkningskrav for enten fodermidlet eller foderblandingen
 3. Evt. supplerende mærkning for diætetiske foder (kun hvis dette er relevant)
 4. Supplerende mærkning for foder til selskabsdyr 

Ad 4. Supplerende mærkning for foder til selskabsdyr

I mærkningen af foder til selskabsdyr skal være angivet et frikaldsnummer eller tilsvarende kontaktmulighed, f.eks. en mailadresse, så køberen af foderet kan søge oplysninger om indholdet i foderet, hvis disse oplysninger ikke fremgår af mærkningen. Det er relevant i forhold til følgende oplysninger:­

 • Indholdet af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger.
  Under overskriften ”Tilsætningsstoffer” skal indholdet af en række tilsætningsstoffer angives, mens andre af tilsætningsstofferne enten kun skal angives med navnet på den funktionelle gruppe, som stoffet tilhører, eller slet ikke angives.
 • Indhold af fodermidler, når fodermidlerne er angivet i kategorier.
  Under overskriften ”Sammensætning” skal indholdet af fodermidler i foderblandingen angives, men ved kategorimærkningen får man ikke information om de enkelte fodermidler, men kun om de kategorier, som fodermidlerne tilhører.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 19

Se mere i afsnit:

22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – ”Basismærkningen”

22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til ”Basismærkningen” eller 22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til ”Basismærkningen”

22.9 Kategorimærkning af fodermidlerne i en foderblanding

23.1 Mærkning af diætetisk foder – supplement til mærkningen af fodermidler eller foderblandinger

28.1 Mærkning af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger

24.2 Mærkning af analytiske bestanddele i foderblandinger til selskabsdyr

Indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger til selskabsdyr skal i udgangspunktet angives på samme måde som for alle andre dyrearter. Følgende alternative udtryk er dog tilladt i mærkningen til selskabsdyr:

 • ”protein” i stedet for ”råprotein”.
 • ”fedtindhold” i stedet for ”råfedt”
 • ”forbrændt rest” eller ”uorganisk stof” i stedet for ”råaske” 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, bilag II, pkt. 5 

Se mere i afsnit:

22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger

24.3 Undtagelse fra mærkningsreglerne for foder til selskabsdyr

I mærkningen af foder (fodermidler og foderblandinger) til selskabsdyr, hvor pakningen indeholder flere beholdere, behøver en række af mærkningsoplysninger kun at stå på pakningen og ikke på den enkelte beholder i pakningen. Pakningen må højst indeholde 10 kg foder. 

Fodermidler

Oplysninger, som skal fremgå af pakningen

Oplysninger, som skal fremgå af både pakningen og af de enkelte beholdere i pakningen

 • Navn og adresse på den mærkningsansvarlige
 • Virksomhedens godkendelsesnummer
 • Indholdet af fodertilsætningsstoffer under overskriften "Tilsætningsstoffer"
 • Vandindhold
 • Fodertypen
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Fodermidlets navn
 • Obligatoriske angivelser for fodermidlet

Hvis fodermidlet indeholder fodertilsætningsstoffer:

 • Dyreart eller dyrekategori
 • Brugsanvisning
 • Datoen for mindste holdbarhed

Foderblandinger

Oplysninger, som skal fremgå af pakningen

Oplysninger, som skal fremgå af både pakningen og af de enkelte beholdere i pakningen

 • Navn og adresse på den mærkningsansvarlige
 • Virksomhedens godkendelsesnummer
 • Indholdet af fodertilsætningsstoffer under overskriften "Tilsætningsstoffer"
 • Vandindhold
 • Brugsanvisningen for foderblandingen
 • Angivelse af hvem producenten er, hvis denne ikke er mærkningsansvarlig
 • De obligatoriske angivelser / De analytiske bestanddele
 • Indholdet af fodermidler under overskriften "Sammensætning"
 • Fodertypen
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Dyreart / Dyrekategori
 • Datoen for mindste holdbarhed

 

 Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 7

Se mere i afsnit:

22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – ”Basismærkningen”

22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til ”Basismærkningen”

22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til ”Basismærkningen”