33. Radioaktivitet i foder

Radioaktiv forurening af foder er som udgangspunkt ikke et problem i Danmark. Det kan dog være relevant at undersøge for radioaktiv forurening i foder, der har oprindelse i områder, hvor der har været radioaktivt nedfald eller udslip fra atomkraftværker, dvs. Tjernobylværket i Ukraine og Fukoshimaværket i Japan. 

33.1 Mere om radioaktivitet i foder

Radioaktiv forurening af foder er normalt ikke et problem i Danmark, men kan fortsat være et problem i andre europæiske lande efter Tjernobyl-ulykken i 1986. Forordningen om Tjernobyl er fortsat gældende. Det betyder at visse produkter skal analyseres før de eksporteres til EU. Produkterne skal til grænsekontrol før de må importeres. Fukushima-ulykken i Japan i 2011 førte til, at der i EU, blev indført særlige importrestriktioner for foder fra Japan. Dette betyder, at visse foderprodukter fra Japan bliver analytisk kontrolleret af myndighederne i Japan for radioaktivitet, inden det bliver anvendt eller markedsført i EU. Også disse produkter skal til grænsekontrol før import. 

Den gældende forordning for importrestriktioner fra Japan kan findes på Fødevarestyrelses hjemmeside om ikke-animalske produkter under importrestriktion og i Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer, foder, animalske biprodukter, afledte produkter og fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner m.v. og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter. 

Udover de ovennævnte importrestriktioner for foder, fastsætter Euratom-forordningen generelle maksimalgrænseværdier for radioaktivitet. I Euratom-forordningen er der fastlagt bestemmelser om hvad der skal gøres i tilfælde af nukleare ulykker og andre tilfælde med strålingsfare. Forordningen dækker både foder og fødevarer. I forordningen fremgår også de maksimalt tilladte niveauer af radioaktiv forurening af både foder og fødevarer. 

Regler brugt i dette afsnit:

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer, foder, animalske biprodukter, afledte produkter og fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner m.v. og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Euratom-forordningen om radioaktivitet i fødevarer og foder

Tjernobyl forordningen

Fukushima forordningen 

Se mere i afsnit:

46. Foder, der kræver forhåndsanmeldelse

Fødevarestyrelsens hjemmeside om Ikke-animalske-produkter under restriktion eller intensiveret kontrol