OBS

Restriktioner ved import af foder og fødevarer fra Japan ophævet

Kravene ved import af foder mm. fra Japan beskrevet i dette kapitel er ikke længere gældende, da EU-forordning nr. 2021/1533, der omhandler disse betingelser, er ophævet per 2. aug. 2023. 

Teksten vil blive rettet i Fodervejledningen på retsinformation.dk ved næste redigering.

46. Foder, der kræver forhåndsanmeldelse

Enhver sending af animalsk foder samt hø og halm, der importeres fra tredjelande, skal forhåndsanmeldes til grænsekontrolstedet ved første indgangssted i EU. 

46.1 Procedure for forhåndsanmeldelse af foder

Hver gang fodervirksomheden importerer en sending animalsk foder eller hø og halm, skal fodervirksomheden sende en forhåndsanmeldelse til grænsekontrollen ved det grænsekontrolsted, hvor foderet føres ind i EU. Fodervirksomheden skal udarbejde en forhåndsanmeldelse elektronisk i TRACES. Fodervirksomheden skal udfylde alle felter i dokumentet CHED, del 1 og gemme dokumentet i TRACES (Find Information om TRACES her). Herefter skal fodervirksomheden udskrive et eksemplar af dokumentet, som fodervirksomheden daterer og underskriver samt scanner og sender til grænsekontrolstedets elektroniske postkasse. Det er altid en god ide, at fodervirksomheden også ringer til grænsekontrolstedet og bestiller tid til kontrollen. Fodervirksomheden skal sørge for, at forhåndsanmeldelsen er grænsekontrolstedet i hænde senest en arbejdsdag, inden sendingens forventede ankomst til EU’s område. Regler til udfyldelse af CHED, del 1 findes i artikel 40-46 og bilag II, del 2,  afdeling B, jf. forklaringerne i del 1 til bilag II til IMSOC-forordningen. Virksomheden finder grænsekontrolstederne elektroniske postkasser her.

Hvis animalsk foder samt hø og halm importeres via et grænsekontrolsted i et andet EU-land end Danmark som første indgangssted i EU, skal fodervirksomheden forhåndsanmelde foderet til dette grænsekontrolsted i det EU-land, foderet ankommer til som første indgangssted til EU. Fodervirksomheden finder kontaktoplysningerne for grænsekontrolsteder i andre EU-lande her.

Hver gang fodervirksomheden importerer en sending ikke-animalsk foder, der er underlagt importrestriktioner eller mere intensiveret importkontrol, skal fodervirksomheden sende en forhåndsanmeldelse til Fødevarestyrelsen. Regler til udfyldelse af CHED, del 1 findes i artikel 40-46, og bilag II ,del 2,  afsnit D, jf. forklaringerne i del 1 til bilag II til IMSOC-forordningen. Fodervirksomheden finder listen over ikke-animalsk foder, som er underlagt importrestriktioner eller mere intensiveret importkontrol her

Fodervirksomheden skal sende forhåndsanmeldelser for ikke-animalsk foder, bortset fra ikke-animalsk foder underlagt importrestriktionen for Japan, direkte til Importvagt Aarhus på e-mail: import-midtjylland@fvst.dk. For ikke-animalsk foder underlagt importrestriktionen for Japan skal fodervirksomheden dog sende forhåndsanmeldelser direkte til Importvagt København på e-mail: importvagt@fvst.dk. 

Fodervirksomheden skal sørge for, at forhåndsanmeldelsen er modtaget hos Importvagt Aarhus senest 24 timer (mandag – fredag), inden foderet ankommer til Danmark. For ikke-animalsk foder underlagt importrestriktionerne for Japan skal forhåndsanmeldelsen dog være modtaget hos Importvagt København senest 48 timer (mandag – fredag), inden foderet ankommer til Danmark. 

For foder, som er opført i bilag I og II til forordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 eller afgørelse 2011/884/EU (restriktion for GMO i ris fra Kina), skal forhåndsanmeldelsen ske ved, at fodervirksomheden udfylder alle relevante rubrikker på første side af CHED, del 1. Regler til udfyldelse af CHED, del 1 findes i artikel 40-46, og bilag II ,del 2,  afsnit D, jf. forklaringerne i del 1 til bilag II til IMSOC-forordningen. Fodervirksomheden må gerne sende det udfyldte CHED til Importvagt Aarhus i en mail, men fødevarekontrolenheden må først påbegynde kontrollen, når den har modtaget det original CHED. Fodervirksomheden skal derfor sende det originale CHED eventuelt sammen med relevante sundhedscertifikater og analyseattester med post til fødevarekontrolenheden. 

Hvis fodervirksomheden importerer ikke-animalsk foder underlagt importrestriktioner eller mere intensiveret importkontrol via et andet EU-land end Danmark som første indgangssted i EU, skal fodervirksomheden forhåndsanmelde foderet til myndighederne i dette EU-land. Virksomheden finder kontaktoplysninger til udpegede kontrolsteder i andre EU-lande her

Foderhygiejneforordningen

IMSOC-forordningen

Restriktionsbekendtgørelsen