57. Foderhygiejne

Fodervirksomheder, herunder landbrug, skal overholde en række regler for foderhygiejne ved produktion, håndtering og markedsføring af foder. Reglerne gælder for alle fodervirksomheder, herunder landbrug. 

57.1 Foderhygiejne ved produktion, håndtering og markedsføring af foder

Reglerne om foderhygiejne sætter mål og rammer for: 

  • Indretning og drift af fodervirksomheder.
  • Registrering og godkendelse af fodervirksomheder.
  • Sporbarhed af foder.

Formålet er at opnå et højt niveau af forbrugerbeskyttelse med hensyn til fødevare- og fodersikkerhed. Lederen af fodervirksomheden har ansvar at forebygge farer, der kan gå ud over fodersikkerheden. 

Foderhygiejneforordningen

Forordningen om fodervirksomheder og visse fodertilsætningsstoffer

Foderbekendtgørelsen 

Fodervirksomheder skal producere sikkert foder ved at indrette virksomhederne på en fornuftig måde og drive dem forsvarligt. Virksomhedslederen har ansvar for at registrere, indrette og drive virksomheden efter reglerne. 

Virksomheder med aktiviteter efter produktionsleddet skal tilsvarende bidrage til, at foderet ikke bliver forringet ved at indrette og drive virksomheden forsvarligt.  

Se mere: læs mere om hygiejne og god praksis på landbrug i kapitlerne 58-65 og på virksomheder i kapitlerne  66-76.  

Se mere i afsnit:

37. Salmonella i foder

77. Sporbarhed af foder

78. HACCP-system på fodervirksomheder

79. Registrering og godkendelse af fodervirksomheder, herunder landbrug