86. Registrerings- og godkendelsesnummer

Fødevarestyrelsen giver fodervirksomheden et registrerings- eller godkendelsesnummer afhængigt af virksomhedens aktiviteter. 

86.1 Hvad er et registreringsnummer?

Et registreringsnummer er et identifikationsnummer af en fodervirksomhed. 

De fleste fodervirksomheder efter primærproduktion får tildelt et registreringsnummer ved registrering efter foderhygiejneforordningen hos Fødevarestyrelsen. 

Landbrug får ikke tildelt et registreringsnummer. Landbrugets CVR-nummer fungerer som virksomhedens identifikationsnummer. 

Virksomheder, der ikke får et registreringsnummer, kan om nødvendigt skriftligt bede Fødevarestyrelsen om et. 

Registreringsnummeret er i Danmark todelt med nummeret 208 (Danmarks ISO-kode) og et entydigt alfanumerisk tegn, der består af et R med et tilhørende nummer, f.eks. 208-R12345.  

86.2 Hvad er et godkendelsesnummer?

Et godkendelsesnummer er et identifikationsnummer af en fodervirksomhed. 

Alle fodervirksomheder, der bliver godkendt eller betinget godkendt efter foderhygiejneforordningen, får et godkendelsesnummer af Fødevarestyrelsen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 19, stk. 2 

Godkendelsesnummeret er i Danmark tredelt med et α-tegn (for godkendt) nummeret 208 (Danmarks ISO-kode) og et entydigt alfanumerisk tegn, der består af et G med et tilhørende nummer, f.eks. α-208-G12345.

Hvis en virksomhed allerede har et registreringsnummer, trækker Fødevarestyrelsen registreringsnummeret tilbage.  

86.3 Overførsel af registrerings- eller godkendelsesnummer ved ny virksomhed

En fodervirksomhed kan få overført sit registrerings- eller godkendelsesnummer ved: 

  • Flytning af adresse.
  • Ændring af navn.
  • Ejerskifte.

Virksomheden skal skriftligt anmode om at få overført sit registrerings- eller godkendelsesnummer i forbindelse med anmeldelsen af flytning, navneændring eller ejerskifte. Ved ejerskifte skal den nye ejer sende en skriftlig accept med fra den tidligere ejer. 

Se mere i afsnit:

89. Ophør af fodervirksomhed m.m.

90. Ejerskifte