91. Kontrol

Kontrol sker ved kontrolbesøg, ved administrativ kontrol eller ved prøvetagning. 

91.1 Kontrol af fodervirksomheder inkl. offentliggørelse

Fødevarestyrelsens kontrolenheder kontrollerer fodervirksomheder. Offentlig kontrol udføres blandt andet ved kontrolbesøg i virksomheden. Kontrol sker ved kontrolbesøg, ved administrativ kontrol eller ved prøvetagning. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at lovgivningen overholdes. 

Fødevarestyrelsen udarbejder en foderkontrolrapport som skriftlig dokumentation på et gennemført kontrolbesøg eller administrativ kontrol uden anmærkninger. Fødevarestyrelsen udarbejder en kontrolinformationsblanket for en administrativ kontrol uden anmærkninger. Der henvises til Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning og bilag 11d, Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder. Vejledningen omfatter både dokumentation af kontrol udført som kontrolbesøg, men også administrativ kontrol og udtagning af prøver m.v. 

 

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning

Kontrolvejledningens bilag 11 d 

Fødevarestyrelsen offentliggør løbende resultaterne fra foderkontrollen - både resultaterne fra kontrolbesøg og analytisk kontrol. Resultaterne findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside Resultater af foderkontrol 

91.2 Oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvens

For at kunne fastsætte en virksomheds kontrolfrekvens har Fødevarestyrelsen behov for en række ekstra oplysninger udover hvad der kræves i henhold til foderhygiejneforordningen og TSE-forordningen. Det kan f.eks. være oplysninger om hvorvidt virksomheden anvender direkte tørring, udelukkende er en maskinstation eller er mærkningsansvarlig for et eller flere produkter. 

Oplysningerne gives enten ved registrering af virksomheden som fodervirksomhed eller ved ændring af fodervirksomhedens aktiviteter. 

Se mere i afsnit:

85.1 Virksomheder efter primærproduktion – registrerings- og godkendelsesblanket