44. Undersøgelse for trikiner

Der er særlige krav om trikinundersøgelser.

44.1 Krav til trikinundersøgelser

Som hovedregel skal alle slagterier systematisk undersøge for trikiner på alle slagtesvin, søer, orner, vildsvin og heste. 

Trikinforordningen, artikel 2 

Det er ikke nødvendigt at undersøge for trikiner i kød af slagtesvin, søer og orner, hvis kødet bliver frysebehandlet. 

Trikinforordningen, artikel 3, stk. 1 

Det er ikke nødvendigt at undersøge for trikiner, hvis slagtesvin, søer og orner stammer fra en besætning, der opfylder betingelserne for kontrollerede opstaldningsforhold. 

Trikinforordningen, bilag IV 

Besætningsejeren skal afgive fødevarekædeoplysninger, inden dyr sendes til slagtning eller til avl og levebrug i et andet (EU) land. I fødevarekædeoplysningerne oplyser besætningsejeren bl.a., om han anvender kontrollerede opstaldningsforhold.

Se også afsnit 39.1 om fødevarekædeoplysninger 

Slagtesvin, søer og orner, der stammer fra bedrifter, der anvender kontrollerede opstaldningsforhold, skal ikke undersøges for trikiner for at blive godkendt til konsum.

Udendørs opfedede slagtesvin, søer, orner, vildsvin og heste, der slagtes eller behandles slagtemæssigt, skal systematisk undersøges for trikiner. Undersøgelsen for trikiner skal foretages på et laboratorium, som er udpeget af Fødevarestyrelsen.

Se også afsnit 49.2 Jægeres levering til forbrugeren og lokale detailbutikker

Trikinforordningen, artikel 2, stk. 2, litra b)