Faglige nyheder til dyrlæger om gødningsimmunisering og anvendelse af antiparasitære lægemidler

02-07-2021

Fødevarestyrelsens hjemmeside er opdateret med information om, at gødningsimmunisering ikke er tilladt, og med nyt om mere lempelige regler for ordinering af antiparasitære lægemidler.

Gødningsimmunisering er ikke tilladt
Fodring af dyr med et produkt indeholdende gødning er i strid med reglerne om markedsføring og anvendelse af foder. Indgivelse af et produkt indeholdende gødning med henblik på immunisering kan desuden være i strid med reglerne om anvendelse af lægemidler til dyr.
Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om gødningsimmunisering.


Lempelse af diagnosekravet ved ordinering til visse antiparasitære lidelser
Fødevarestyrelsen har lempet reglerne for anvendelse, udlevering og ordinering af antiparasitære lægemidler. I visse konkrete tilfælde bliver det nu muligt at anvende antiparasitære lægemidler uden forudgående diagnose.
Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om antiparasitære lægemidler til dyr.