Nyt om økologireglerne

21-12-2022

• Økologicertifikater og TRACES
• EU-regler om økologisk petfood primo 2023
• Ny vejledning om økologiske fødevarer
• Mindre ændring til listerne over tilladte tilsætningsstoffer og hjælpestoffer på vej.
• Ny EU-liste vedr. øget kontrol i 2023 ved visse importer af økologiske varer fra tredjelande

Økologicertifikater og TRACES

Fra 1. januar 2023 forventes det, at økologicertifikaterne for alle virksomheder under Fødevarestyrelsens økologikontrol, vil være overført til det nye EU-økologicertifikatssystem i TRACES. Dvs. fra 1. januar 2023 skal alle økologicertifikaterne udstedt af styrelsen findes i TRACES.

Økologicertifikatssystem i TRACES kan tilgås vi dette link: 

Certifikatsystemet kan anvendes af alle, og der kræves ikke login. Certifikaterne kan ses på engelsk og andre EU-sprog ved valg af sprog øverst i højre hjørne på startsiden.

Hvis man efter 1. januar 2023 ikke kan finde sin virksomheds certifikat i TRACES, eller der er forkerte oplysninger i certifikatet, bedes man henvende sig til Fødevarestyrelsen via kontakt-formularen (link nederst på fvst.dk).

Ifølge EU's økologiforordning skal alle nye økologicertifikater udstedes i TRACES fra 1. januar 2023. Dvs. at mange EU-økologikontrolinstanser formentlig vil gøre brug af, at de gældende tidligere udstedte certifikater ikke nødvendigvis skal være overført til TRACES pr. 1. januar 2023. Der bliver derfor en overgangsperiode, hvor økologicertifikaterne udstedt af disse k​ontrolinstanser skal findes i enten TRACES eller, som hidtil, på deres hjemmesider.

Læs mere i den nye vejledning om økologiske fødevarer​, afsnit 6.3.9.1.2.

Følg også med på Fødevarestyrelsens side Danske økologikontrollerede fødevarevirksomheder m.v.

Listen over økologikontrollerede fødevarevirksomheder bibeholdes indtil videre som en oversigt.


EU-regler om økologisk petfood primo 2023

Forarbejdning og mærkning af økologisk petfood vil primo 2023 blive fuldt ud EU-reguleret, under økologiforordningens regulering af foder. Det sker, når en vedtaget ændring af Positivliste-økologiforordningen offentliggøres primo januar 2023 (se den vedtagne ændring på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Økologilovgivning​​​​, under gengivelsen af Positivliste-økologiforordningen). I forordningen vil der i bilag III være anført hvilke stoffer, der tillades ved fremstilling af økologisk petfood. Desuden forventes der i en særskilt forordning primo 2023 at blive fastlagt betingelser for mærkning af økologisk petfood med EU's økologilogo. Forslaget til en sådan forordning, som p.t. er i EU-høring, kan ses på Kommissionens hjemmeside, Have your say​ 

De danske regler om petfood med animalsk indhold i økologibekendtgørelsen, herunder bilag 1 vedr. tilladte hjælpestoffer og ikke-økologiske ingredienser, vil ikke længere være gældende, når de tilsvarende bestemmelser i ovennævnte forordninger træder i kraft (da EU-forordninger er umiddelbart gældende). Petfood med animalsk indhold, fremstillet efter økologibekendtgørelsen inden EU-reglerne træder i kraft, kan sælges indtil lagrene er opbrugt.

Læs mere i den nye vejledning om økologiske fødevarer​, afsnit 2.​

 

Ny vejledning om økologiske fødevarer

​Vejledningen om økologiske fødevarer er opdateret. Den nye vejledning ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Vejledning om ​økologiske fødevarer​​.​​

Der primært tale om følgende ændringer:

  • Afsnit 2: Opdateret tekst om økologisk petfood, jf. ovenfor.
  • Afsnit 6.3.9.1.2: Opdateret afsnit om udstedelse/kontrol af økologicertifikater i TRACES, jf. ovenfor.
  • Afsnit 6.3.20: Opdateret afsnit om den generelle erklæring, gengivet i bilag 2.
    Økologicertificerede virksomheder skal underskrive erklæringen, gengivet i bilag 2. Erklæringen skal foreligge i underskrevet form på virksomheden og fremvises ved kontrol. Det er ikke længere nødvendigt, at den optages i økologirapporten.

​Mindre ændring til listerne over tilladte tilsætningsstoffer og hjælpestoffer på vej.

Den vedtagne ændring kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Økologilovgivning​, under gengivelsen af Positivliste-økologiforordningen.
Blandt ændringerne er, at kravet om, at tilsætningsstoffet gellangummi (E 422) skal stamme fra økologisk produktion, udsættes til 1. januar 2026. Derved sikres at gellangummi kan anvendes uden stop, også selvom forordningen først offentliggøres i løbet af januar 2023.

 

Ny liste om øget kontrol i 2023 for importerede økologiske produkter fra visse tredjelande

EU-Kommissionen har revideret listen over importerede økologiske produkter fra visse tredjelande, som er underlagt øget kontrol i 2023. Listen kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Import af økologi​, under overskriften Særligt vedr. økologiimporter fra Kina, Indien, Kazakhstan, Paraguay, Peru, Tyrkiet.

Senest opdateret 21-12-2022