Faglige nyheder til dyrlæger og besætningsejere om nye regler vedr. medicin og foderlægemidler

12-01-2022

Læs denne gang om veterinærlægemiddelforordningen, foderlægemiddel-forordningen og medicinsk zinkoxid.

Fra den 28. januar 2022 finder veterinærlægemiddelforordningen og foderlægemiddelforordningen anvendelse. 

Veterinærlægemiddelforordningen
Veterinærlægemiddelforordningen, forordning 2019/6, indeholder en række nye regler, der angår både dyrlæger og dyreejere, og forordningen medfører nogle ændringer i både dyrlæge- og dyreejerbekendtgørelserne. 


En lang række af bestemmelserne i forordningen administreres af Lægemiddelstyrelsen. 

Læs ​mere om den del af veterinærlægemiddelforordningen, der administreres af Lægemiddelstyrelsen

De bestemmelser, som administreres af Fødevarestyrelsen, vedrører anvendelse af veterinærlægemidler og retter sig til dyrlæger og dyreejere. 

Læs mere om anvendelse af lægemidler til dyr - for dyreejere
​​

​Læs mere.om regler om anvendelse af lægemidler til dyr - for dyrlæger

Foderlægemiddelforordningen
Som følge af foderlægemiddelforordningen, forordning 2019/4, vil foderlægemidler fremover være at betragte som foder. Forordningen er suppleret af bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder.  Da foderlægemidler ikke længere er veterinære lægemidler, er de ikke længere omfattet af reglerne i dyrlægebekendtgørelsen og dyreejerbekendtgørelsen.


Det betyder først og fremmest, at foderlægemidler udelukkende må ordineres i henhold til produktresuméet/SPC for det veterinære lægemiddel, der er inkorporeret i foderet (præmixet). Det er ikke tilladt at ordinere foderlægemidler til en længere behandlingsperiode end den i SPC angivne, og der må kun ordineres til en enkelt behandling.​

Læs mere i foderlægemiddelforordningen

Læs mere i bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder

Medicinsk zink
Ændringerne vil få betydning for ordinering og anvendelse af medicinsk zink.​

Læs mere om, hvilken betydning de nye regler har for foderlægemidler med indhold af medicinsk zinkoxid på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Senest opdateret 24-01-2022