Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen den 30. november 2023

30-11-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

DIX er åbnet for afprøvning

Dette betyder, at du som medarbejder i eksportvirksomheder kan tilgå og afprøve DIX samt opsætte din personlige profil og adressekartoteker, så du er forberedt til, at systemet tages i brug.

Systemet tages i brug medio januar 2024. Fra dette tidspunkt vil eksportcertifikaterne fra Certifikatdatabasen løbende blive udrullet i DIX. 

Du kan tilgå DIX via vores hjemmeside her.

Afprøv indsendelse af certifikatanmodninger

Du kan afprøve udfyldelse og indsendelse af certifikatanmodninger indtil umiddelbart før ibrugtagning i januar 2024. Vi forventer dog, at der bliver en kort periode i januar, inden systemet tages i brug, hvor det vil være utilgængeligt på grund af klargøring og oprydning.

Udstedelsen af gyldige eksportcertifikater via DIX , vil først ske i forbindelse med, at systemet tages fuldt i brug medio januar 2024. Der udsendes mere information om dette via nyhedsbrevet om DIX. 

De certifikatanmodninger som indsendes indtil januar 2024, vil kunne blive brugt til Fødevarestyrelsens egne interne afprøvning, men vil ikke resultere i et gyldigt certifikat.

Du kan finde Guiden til DIX og liste over kendte fejl her.

Fødevarestyrelsen tager kontakt til tredjelandene

Fødevarestyrelsen står for forhandlinger med tredjelandene omkring eksportcertifikater. Det er derfor Fødevarestyrelsen, som sikrer, at relevante tredjelande informeres om DIX og de certifikatmodeller, som udrulles i systemet. Herunder også at sikre at der er overensstemmelse mellem tredjelandets eksportkrav og eventuelle ændringer af certifikatlayout.

Certifikatmodellerne i DIX kan blive opdateret indtil endelig udrulning, bl.a. på baggrund af dialog med myndighederne i tredjelandene. For at lette overgangen til DIX og undgå forvirring hos myndigheder i tredjelande henstiller Fødevarestyrelsen til, at virksomhederne ikke selv påbegynder distribuering af certifikatmodellerne til kunder eller myndigheder i tredjelande.

Udrulning af certifikater

Fra DIX ibrugtages vil eksportcertifikaterne fra Certifikatdatabasen løbende blive udrullet til DIX. I første halvår af 2024 forventes 25 procent af certifikaterne at overgå til DIX.

Du kan på hjemmesiden se hvilke certifikater, der vil blive udrullet til DIX og hvornår det forventes, at de skal udstedes via DIX. Når de første 25 procent af certifikatmodellerne er udrullet, vil der ske en gradvis udrulning af de resterende certifikater i DIX.

Langt hovedparten af certifikaterne i udrulningsplanen ligger tilgængelig til afprøvning i DIX. Der udestår få certifikater, som endnu ikke er klar, men som løbende vil blive frigivet til afprøvning.

Du kan finde udrulningsplanen her.   

DIX har fået sit eget nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her