Mellemmåltider i mellemverdenen

Niras2013

En undersøgelse af SFO’ers praksis, viden og behov omkring mad og måltider

Denne rapport giver indsigt i den rolle, mad og måltider spiller i danske SFO’er. Der er tale om en kulturanalyse, der også afdækker potentialerne for at bringe maden, måltidet og sundheden på dagsordenen i SFO’erne. Rapportens resultater bygger på en kvalitativ undersøgelse med feltstudier i 10 forskellige danske SFO’er.

Rapporten sammenfatter resultaterne af en en kulturanalyse, som NIRAS har udført for Fødevarestyrelsen.