Anbefalinger for den danske institutionskost

Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet og Sundhedsstyrelsen2015

Bogen omfatter anbefalinger for kosten på dag- og døgninstitutioner, herunder kosten på sygehuse.

Bogen er et uundværligt redskab for personer, der har ansvaret for eller arbejder med kosten i institutioner med offentlig bespisning. Anbefalingerne opridser de officielle danske anbefalinger for mad og måltider på institutioner, herunder sygehuse, plejeboliger, døgninstitutioner og vuggestuer.

Bogen kan downloades ved at følge linket "Hent publikationen". Bogen kan desuden bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 35 26 54 00.