20. Oversigt over regler for mærkning af foder

Foderlovgivningen indeholder regler om mærkning af fodermidler og foderblandinger, herunder  regler om supplerende mærkning af genetisk modificeret foder hhv. foder med animalsk indhold. Derudover er der regler om, hvilke animalske produkter der må gives til forskellige dyrearter og mærkning af dette foder. 

20.1 Generelt om mærkning af foder

Mærkningen skal ses som en meddelelse fra sælgeren til modtageren om, hvilke ingredienser foderet består af, hvilket næringsindhold foderet har og hvad det skal bruges til. Desuden skal mærkningen sikre sporbarheden og må ikke være vildledende. 

Mærkningsreglerne står i en række forskellige EU-forordninger samt foderbekendtgørelsen. 

Mærkning af fodermidler og foderblandinger fremgår af markedsføringsforordningen. Der er mærkningsregler for: 

Mærkningsreglerne gælder for foder til alle dyrearter, dvs. foder til alle dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, samt foder til pelsdyr, selskabsdyr, cirkusdyr, dyr i zoologiske haver og forsøgsdyr. 

Mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger fremgår af fodertilsætningsstofforordningen: 

Se mere i afsnit 27. Mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger.

Supplerende mærkning af GM-foder er reguleret i forordningen om genmodificerede fødevarer og foder: 

Se mere i afsnit 29.4 Mærkning af GM foder

Se mere i afsnit 29.5 Hvordan skal GM-mærkning formuleres? 

Supplerende mærkning af foder med animalsk indhold er reguleret i forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen. 

Regler om hvilke animalske produkter, der må gives til forskellige dyrearter, og supplerende mærkning af foder med animalsk indhold er reguleret i TSE-forordningen. 

Se mere i afsnit 40.14 Mærkningsregler for foder af animalsk oprindelse.

Supplerende mærkning af foderlægemidler er reguleret i forordningen om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler: 

Se mere i afsnit 28.12. Mærkning af foderlægemidler og mellemprodukter

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen

Foderbekendtgørelsen

Fodertilsætningsstofforordningen

GMO-forordningen

Forordningen om animalske biprodukter

Gennemførelsesforordningen

TSE-forordningen

Foderlægemiddelforordningen