Frivillig mærkning

Ud over de obligatoriske mærkningskrav i markedsføringsforordningen, giver forordningen også mulighed for frivillig mærkning af foder.

26.1 Frivillig mærkning af fodermidler og foderblandinger

En frivillig mærkning med oplysninger for fodermidler og foderblandinger skal overholde de generelle principper for mærkning i markedsføringsforordningen. Derudover kan den frivillige mærkning være omfattet af yderligere betingelser, jf. EF-kodekserne for god mærkningspraksis. 

Foderbranchen står for udviklingen af EF-kodekserne for god mærkningspraksis: 

  • Én for foder til selskabsdyr
  • Én for foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og som kan indeholde et afsnit om foderblandinger til pelsdyr.

Det bemærkes, at mærkningen af foder skal omfatte de obligatoriske mærkningsoplysninger, og at den kan omfatte frivillige mærkningsoplysninger. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 11-22 og artikel 25 

Se mere i afsnit: 

Obligatoriske mærkningsoplysninger:

22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – ”Basismærkningen”

22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til ”Basismærkningen”

22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til ”Basismærkningen”

23.1 Mærkning af diætetisk foder – supplement til mærkningen af fodermidler eller foderblandinger

24.1 Mærkning af foder til selskabsdyr – supplement til mærkningen af fodermidler, foderblandinger eller diætetisk foder.

25.1 Mærkning af forurenet foder. 

Generelle principper for mærkning:

21. Markedsføringsforordningen