Mad og måltider i skolen - inspiration og erfaringer

Aarhus Universitet2015

Rapporten indeholder resultaterne af fire sammenhængende undersøgelser om mad- og måltidspolitikker og -aktiviteter i grundskolen.

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet i skole og fritidsinstitutioner. Derfor er der fokus på disse arenaers rolle i forhold til at understøtte børns udvikling på det ernærings- og måltidsdannende felt.

Denne rapport indeholder resultaterne af fire sammenhængende undersøgelser om mad- og måltidspolitikker og -aktiviteter i grundskolen. Rapporten består af to landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser, én blandt landets skoler og én blandt landets kommuner. Desuden indeholder rapporten to uddybende, kvalitative undersøgelser, hvor ti skoler og to kommuner blev udvalgt til at deltage.

Rapporten er udarbejdet på Fødevarestyrelsens anmodning