Vi har fokus på det gode måltid

Fødevarestyrelsen2020

"Forældreplakat" til daginstitutionen.

Denne plakat gør forældre opmærksomme på, at I som daginstitution har fokus på det gode måltid, som bl.a. styrker selvhjulpenhed, er fuld af smag, og som har plads til leg og læring. 

Plakaten opfordrer til dialog - hæng den derfor gerne synligt, hvor forældrene kommer.