Konkurrencebetingelser

Om konkurrencen

Arrangør af konkurrencen: Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup.

Der afholdes en konkurrence fra Facebooksiden ’Kostråd’ om i alt fem plakater med Kostrådscirklen. Konkurrencen offentliggøres d. 28. marts 2024.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Hvad er præmien?

Konkurrencen har fem præmier på højkant, som hver især består af en plakat med Fødevarestyrelsens Kostrådscirkel. Plakaten måler 50x70 cm.

Du kan se plakaten her

Det er ikke muligt at vinde mere end én præmie.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.

Kun personer, der er fyldt 18 år og bosat i Danmark, må deltage i konkurrencen.

Medarbejdere i Fødevarestyrelsen samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Ved mistanke om snyd forbeholder vi os retten til at tjekke op på og udelukke deltagere.

Hvordan deltager du?

Konkurrencen foregår via Facebooksiden ’Kostråd’. Her skal du som konkurrencedeltager skrive det korrekte svar på konkurrencens spørgsmål i kommentarfeltet. Det korrekte svar accepteres både med korrekt navn på den pågældende styrelse, som står bag De officielle Kostråd, og/eller på det ministerium, som den korrekte styrelse hører under.   

Hvordan findes vinderen – og hvordan får du besked?

Vinderne findes mellem d. 3.-5. april 2024 ved tilfældig lodtrækning blandt alle deltagere, som har angivet det korrekte svar i kommentarfeltet.

Herefter kontakter Fødevarestyrelsen vinderne i kommentarfeltet med besked om, at vinderne skal sende en e-mail til 92@fvst.dk (Fødevarestyrelsens Team Kostråd) med vinderens fulde navn og adresse med henblik på at kunne sende præmien til vinderen.

Hvis den pågældende vinder ikke svarer tilbage inden for 3 arbejdsdage, udpeges der automatisk en ny vinder ved tilfældig lodtrækning, og den oprindelige vinder mister retten til præmien. Samme princip anvendes, hvis den efterfølgende vinder heller ikke svarer inden for 3 arbejdsdage osv.

Alle vindere offentliggøres således i kommentarfeltet på konkurrenceopslaget på Facebooksiden ’Kostråd’.

Persondata

Deltager du i vores konkurrence, giver du samtidig med din aktive deltagelse samtykke til, at Fødevarestyrelsen må registrere dit navn, e-mailadresse og øvrige nødvendige kontaktoplysninger, jf. ovenfor.

Fødevarestyrelsen benytter udelukkende personoplysningerne til at kontakte den deltager, der vinder, og til at tildele og fremsende præmien. Fødevarestyrelsen sletter personoplysningerne hurtigst muligt efter, at konkurrencen er afsluttet, og vinderen er kontaktet.

Ved at deltage i Fødevarestyrelsens konkurrence giver du ud over samtykke til selve deltagelsen, jf. ovenfor, også samtykke til, at Fødevarestyrelsen må offentliggøre vinderdeltagerens navn på de sociale medier.

Fødevarestyrelsen vil på intet tidspunkt sælge eller videregive deltagernes informationer til tredje part.

Som deltager kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, som samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne. Tilbagekaldelse kan foretages ved at sende en mail til 92@fvst.dk.

Samme e-mailadresse benyttes, hvis du ønsker at gøre brug af en af de øvrige rettigheder, jf. persondatalovgivningen, herunder ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning, ret til indsigelse eller ret til at transmittere oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her finder du også Datatilsynets kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Fødevarestyrelsen påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencer.

Fødevarestyrelsen forbeholder sig retten til løbende at revidere og ændre konkurrencebetingelserne, såfremt det skønnes nødvendigt. Fødevarestyrelsen er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. Fødevarestyrelsen forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning at ændre præmierne i konkurrencen eller helt afbryde konkurrencen.

Fødevarestyrelsen afholder præmieafgift til Skat. Skulle en person, som følge af præmien, pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Fødevarestyrelsen sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Fødevarestyrelsen påtager sig intet ansvar for præmien, hverken mangelansvar, produktansvar eller andet.

Ved eventuelle uoverensstemmelser, hvad angår tolkning af regler, har Fødevarestyrelsen den endelige afgørelse.