Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udbetaling til minkavlere

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale, som sikrer fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkavlere og følgeerhverv. Her kan du læse om udbetaling af erstatninger til minkavlere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktuell​​​​e​​​ nyh​​​ed​e​​r om udbetalinger til m​​inkavlere

Hurtigere udbetaling til minkvirks​omheder​ med mink i 2020

Politisk aftale skal sikre hurtigere udbetaling a​​f erstatning til minkavlere mv.

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri har den 17. maj 2023 udsendt pressemeddelelse om bred politisk aftale om model for hurtigere udbetalinger af erstatninger til minkavlere. Den politiske aftale indeholder bl.a. forslag om, at minkvirksomheder, der havde mink i 2020, kan ansøge om udbetaling af forhøjet forskud på nedlukningserstatning og opgørelse af nedlukningserstatning efter en forenklet model i stedet for den nuværende ordning under erstatnings- og taksationskommissionerne. Den forenklede model er en standardiseret model, hvor Fødevarestyrelsen træffer afgørelse.

Find mere information om aftalen (fvm.dk)

Fødevarestyrelsen sender information til minkvirksomhederne i forbindelse med åbning af ordninger.​

Bemærk, at der bl.a. skal eta​bleres nye regler og statsstøttegrundlag før ordninger kan åbnes. 


Bekendtgørelse er nu se​ndt i høring – mulighed for udbetaling af et forhøjet forskud på nedlukningserstatning

​Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri har den 17. maj 2023 sendt bekendtgørelse om forhøjelse af forskud på erstatning og kompensation til minkvirksomheder med egenproduktion af mink i 2020 ved permanent nedlukning af minkvirksomhedens drift i høring. Bekendtgørelsen skal fastsætte regler om forhøjelse af forskud på erstatning og skal supplere bekendtgørelse​n om minkvirksomheders ansøgning om erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink som følge af COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen.

Ifølge udkastet til bekendtgørelsen kan du ansøge, hvis:

  • du har haft minkvirksomhed i 2020 og
  • du ligeledes har ansøgt om permanent nedlukning af minkvirksomhedens drift

Du kan finde yderligere information om ordningen om forhøjelse af forskud på høringsportalen, hvor udkastet til bekendtgørelsen og høringsbrev kan findes. 

Gå til høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

​Ekstraordinære rimelige​​ omkostninger​

I forbindelse med aflivningen af mink som følge af COVID-19 i 2020, kan besætningsejeren anmode om kompensation for ekstraordinære rimelige omkostninger. Omkostningen skal være ud over de omkostninger, som måtte afholdes af besætningsejeren ved en normal sæson. Der kan bl.a. være tale om dækning af omkostninger til bortskaffelse og destruktion af aflivede mink, der ikke er pelset, og ekstraordinære udgifter til personale, leje af container og frysekapacitet, der har direkte tilknytning til aflivningen, og øvrigt dokumenteret tab, der har direkte tilknytning til aflivningen.

Besætningsejere, som ønsker at søge kompensation for ekstraordinære rimelige omkostninger, skal sende en anmodning om kompensation til mink@fvst.dk og vedlægge dokumentation for de omkostninger eller tab, der søges kompensation for inden den 1. juni 2023​.

​Status på ​ansø​​​g​​​​​ninger ​​​​​​

Minkvirksomheder kunne indtil den 1. ​april 2022 ansøge om enten nedlukningserstatning eller dvalekompensation. I nedenstående tabel kan du få et overblik over, hvor mange minkvirksomheder der har ansøgt om enten nedlukningserstatning eller dvalekompensation.​

 ​

Minkvirksomheder der har søgt nedlukningserstatning

​1.224

Minkvirksomheder der har søgt dvalekompensation

13​​

Opdateret den 17. maj 2023.

Tabellen er opdateret ​17. maj 2023 med det seneste antal validerede ansøgninger.​​​ 

Du kan finde generelle spørgsm​ål og svar omkring udbetalinger til minkavlere under FAQ til minkavlere.


Kontakt til Fødevare​styrelsen

Kontakt til Fødevarestyrelsens kundecenter kan ske på tlf. nr. 72 27 69 00 vedr. spørgsmål om udbetalinger til minkavlere.

Du kan læse mere om hvordan du kan henvende dig til kundecenteret her.

Kontakt til Bygningsstyrelsen

Hvis din henvendelse omhandler nedrivning og bortskaffelse af minkvirksomheden, henviser Fødevarestyrelsen til Bygningsstyrelsen.

Læs mere om nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg på Bygningsstyrelsens hjemmeside

Kontakt Bygningsstyrelsen på mail på nedrivning@bygst.dk.​Gå til hovedsiden Mink og COVID-19 


Hvordan behandler Fødevarestyrelsen personoplysninger ved udbetaling?
Vi passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed til brug for sagsbehandling bl.a. i forbindelse med udbetalinger af honorar, kompensation og erstatning som følge af aflivning af mink grundet COVID-19 og forbud imod midlertidigt hold af mink.

Retsgrundlaget for​ vores b​ehandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og da​tabeskyttelsesloven.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger, videregivelse af oplysninger til andre parter, hvor de oplysninger vi har, stammer fra, samt hvilke rettigheder du har her. 
Ændret 17. maj 2023