Rammer om det gode måltid - En guide til skolen

Fødevarestyrelsen2021

Dette er Fødevarestyrelsens guide med anbefalinger og inspiration til at skabe gode rammer om måltidet i skolen.

Guidens primære målgruppe er skoleledere, skolebestyrelser, lærere og pædagoger i skoler. Guiden kan bruges både af skoler med madpakker og skoler, hvor der er madordning, som fx kantine, bod og café.

Guiden handler om rammerne om det gode måltid - og ikke om ernæring. Rammerne om måltiderne og den kultur, som skolen skaber, udvikler elevernes spisevaner og er et samlingspunkt for det sociale fællesskab mellem kammerater og voksne. Når skolen skaber gode rammer om måltiderne, gør I en forskel for børn og unges sundhed, trivsel og læring.

Guiden kan desuden købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 35 26 54 00.