The official Dietary Guidelines - good for health and climate (booklet)

Danish Veterinary and Food Administration2021

Engelsk pjece med De officielle Kostråd - godt for sundhed og klima.

Download booklet - for print

Download booklet - for screen

Pjecen findes i to formater: én, der egner sig til print, og én, der egner sig til læsning på skærm.

The booklet comes in to formats: one for print and one for reading on screen.