Kontrolkampagne

Ud af 13.000 prøver var der medicinrester i én prøve fra æg

08-11-2023

Grænseværdierne for medicinrester og hormoner var overskredet i en enkelt ud af 13.000 prøver fra kød, mælk og æg.

Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted analyserer hvert år kød, mælk og æg mm. for medicinrester og kemiske forureninger. Ud af 13.000 prøver var der én påfaldende prøve fra et æg.

Det er ren rutine, når Fødevarestyrelsen tager prøver til laboratorietest fra grise, køer, fjerkræ, fisk, mælk, honning og æg for at kontrollere fødevarer for forbudte hormoner og rester af medicin. Det er alle EU-medlemsstater forpligtet til.

I 2022 blev det til i alt ca. 13.000 prøver, hvoraf 9.000 var fra gris, 2.200 fra kvæg og mælk, mens ca. 1.400 kom fra æg, fisk, honning og fjerkræ. Der var medicinrester i en enkelt prøve.

- Det er et meget tilfredsstillende resultat. Kontrollerne er vigtige for at forebygge brug af forbudte hormoner og forkert brug af medicin. Hvis medicin ikke bliver brugt korrekt, er der bl.a. risiko for, at bakterier udvikler resistens og bliver en trussel for mennesker og dyr, siger Christian Strøyer, enhedschef i Fødevarestyrelsen.

En enkelt prøve fra et æg slog ud med et usædvanligt fund, nemlig en rest af et fodertilsætningsstof, som bliver brugt mod parasitter i slagtekyllinger.

- Som eneste positive prøve ud af 13.000 var der en påfaldende prøve fra et æg. Da vi besøgte æggeproducenten viste det sig, at hønsene havde fået en foderblanding, som er godkendt til slagtekyllinger, men ikke til høns, der lægger æg, siger enhedschef Christian Strøyer, Fødevarestyrelsen.

Æggeproducenten er vejledt og har nu stoppet brug af det pågældende fodertilsætningsstof til æglæggende høns.

Det er Fødevarestyrelsens tilsynsførende, som tager prøverne under deres daglige kontroller på slagterier, og når de er på tilsyn i bl.a. landbrugsbesætninger, mejerier og ægpakkerier.

Kontrolresultater for restkoncentrationer i æg 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i fisk mm 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i fjerkræ 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i får og geder 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i heste 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i honning 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i kvæg 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i mælk 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i opdrættet vildt 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i grise 2022

Kontrolresultater for restkoncentrationer i vildlevende vildt 2022 

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.

Senest opdateret 09-11-2023