Argentina

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af produkter, ved eksport til Argentina.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Argentina, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Argentina kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Svinebugspytkirtler - ikke til human konsum.

NB: Der er krav om, at hele produktionskæden skal godkendes.

 

Liste over godkendte virksomheder

Du finder lister over registrerede fødevarevirksomheder på de argentinske myndig​​heders hjemmeside.

Gå til de argentinske myndigheders hjemmeside

  • Gå ind på "Dinamarca"
  • Faneblad PANCREAS PORCINO: Svinebugspytkirtler

Virksomhedskoder i kolonne TIPO DE ESTABLECIEMENTO (Virksomhedstype):

F: Slagteri, E: Forarbejdningsvirksomhed, D: Køle-/frysehus

Dyreart i kolonne ESPECIE: B: Okse, P: Svin, C: Ged, A: Fjerkræ, O: Får, Pe: Fisk, E: Hest

Procedure for godkendelse af virksomheder

Når betingelserne er opfyldt og kontrolenheden har sendt den nødvendige dokumentation til FVSTs hovedkontor, opføres virksomheden på listen tidligst 20 arbejdsdage efter den første i den efterfølgende måned.