Chile

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Chile.
På denne side kan du finde information om produkter godkendte til eksport til Chile.

Landespecifik information

Chile kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Forarbejdet animalsk protein af porcin oprindelse
  • Foder til selskabsdyr herunder tyggeben og tyggepinde

NB: Der er krav om, at hele produktionskæden skal godkendes.