Anbefalinger for den danske institutionskost

Fødevarestyrelsen har sammen med Sundhedsstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet udarbejdet anbefalinger for maden i offentlige institutioner, herunder maden på de danske sygehuse. Du kan finde anbefalingerne i publikationen: 

"Anbefalinger for den danske institutionskost".

Anbefalingerne skelner mellem mad til raske og mad til syge patienter. Maden til raske patienter med normal appetit skal følge De officielle Kostråd og dermed de generelle anbefalinger for sund mad.

Maden til patienter skal indgå som en vigtig del af sygdommens behandling. Derfor tager anbefalingerne hensyn til patienternes særlige behov for energi og næringsstoffer.

Hvem kan bruge anbefalingerne?

Anbefalingerne er rettet mod dem, der har ansvaret for eller arbejder med mad i offentlige institutioner, hvor bespisningen indgår som en del af institutionens funktion eller behandling. Det er fx:

  • Administratorer
  • Læger, sygeplejersker, sygehjælpere
  • Økonomaer, ernæringsassistenter
  • Kliniske diætister og professionsbachelorer indenfor ernæring og sundhed
  • Andet kostansvarligt personale i fx vuggestuer og døgninstitutioner

Den Nationale Kosthåndbog - her bliver anbefalingerne omsat til mad

Den Nationale Kosthåndbog er en digital håndbog, der omsætter de officielle anbefalinger for mad i offentlige institutioner til kostformer og dagskostforslag. Det er et praktisk opslagsværk, som populært sagt er "oversat til mad" fra publikationen ”Anbefalinger for den danske institutionskost”.

Den Nationale Kosthåndbog indeholder desuden screeningsredskaber m.m.

Kosthåndbogen er et vigtigt redskab i både primær- og sekundærsektoren. Kosthåndbogen er rettet mod personer, der enten har ansvaret for eller arbejder med mad i offentlige institutioner.

Det er Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Kost & Ernæringsforbundet, der sammen har udarbejdet Den Nationale Kosthåndbog.

Download Den Nationale Kosthåndbog.