Rusland

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af foder eller animalske biprodukter (ABP), ved eksport til Rusland og Toldunionen.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Rusland, en liste over aktuelt godkendte virksomheder og nuværende restriktioner.

Landespecifik information 

Rusland kræver listning for følgende produktkategorier

 • Foder af animalsk oprindelse
 • Fiskemel til foder   
 • Animalske biprodukter til petfood
 • Forarbejdet petfood
 • Petfood - foder på dåse
 • Foder af vegetabilsk oprindelse
  • Fødevarestyrelsen har erfaret, at der fra russisk side ikke i altid er krav om listning af virksomheder forud for eksport af vegetabilsk foder til Rusland. Desværre har det endnu ikke været muligt for Fødevarestyrelsen at få afklaret i hvilke tilfælde, de russiske myndigheder har krav om listning. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor virksomheder at undersøge - evt. gennem den russiske importør - om der er krav om listning af virksomheden ved eksport af det aktuelle produkt. Fødevarestyrelsen vil indtil videre udstede certifikater til vegetabilsk foder til Rusland uden forudgående listning af virksomheden. Eksporten sker som altid på eksportørens egen regning og risiko.

Lister over godkendte virksomheder 

Du finder lister over registrerede virksomheder på myndig​​hederne i Ruslands hjemmeside.

Find listen over godkendte danske virksomheder

Procedurer for godkendelse af virksomheder

Der er forskellige procedurer for godkendelse af virksomheder. Nærmere information kommer snarest. 

Andet information vedrørende eksport til Rusland

Nedenstående faner giver information om yderligere krav, særlige forhold og lovstof ved eksport til Rusland.

Alle certifikater indeholder en rubrik til angivelse af certifikatnummer. Du skal som eksportør være opmærksom på, at Rusland stiller særlige krav til nummereringen af certifikater.  Uanset hvad der fremgår af vejledningerne til certifikaterne, så skal certifikatet nummereres med:

DK + virksomhedens aut.nr. + løbenummer + årstal

 • DK er ISO-koden for Danmark
 • Løbenummeret skal i alle tilfælde være det samme som nummeret på vandmærkepapiret. Løbenummeret er derved et entydigt nummer, derfra hvor certifikatet udstedes.

Som eksportør er du ansvarlig for at holde dig orienteret om aktuelle eksportrestriktioner.

Se de aktuelle eksportrestriktioner for eksport af foder og animalske biprodukter til Rusland og Toldunionen

De russiske myndigheder stiller krav om registrering af foder som indeholder GMO, eller er fremstillet ved anvendelse af sådanne organismer, ved eksport til Rusland.

Dette krav gælder for produkter, der indgår i kategorierne: "Feed raw materials, feed of plant origin and feed containing components of plant origin (feed grain, soybeans, peas, tapioca, peanut meal, soy, sunflower, etc.) for animals".

Følgende krav skal opfyldes:

 1. Forages produced without the use of GMO components may contain: 
 • unregistered lines – 0,5% and less, and (or)
 • registered lines – 0,9% and less of each GMO component.
 1. Forages produced using GMO components may contain unregistered lines – 0,5% and less of each GMO component.

Kravene for GMO-holdige produkter fremgår af Toldunionens veterinære- og sanitære krav

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem GMO linjerne tilladt i Rusland og GMO-linjerne tilladt i EU. Eksportører bør derfor orientere sig om de russiske krav inden eksport af foder og fodertilsætningsstoffer til Rusland.