Rusland

Her finder du de aktuelle og historiske eksportrestriktioner fra Rusland.

Aktuelle eksportrestriktioner

Ikrafttræden af restriktion: 25. oktober 2006

Produkter omfattet af restriktionen

Får, geder og sæd heraf som følge af fund af atypisk scrapie.

Ikrafttræden af restriktion: 20. marts 2012

Produkter omfattet af restriktionen

​Svin, kvæg, får og geder fra alle EU-lande pga. konstaterede uoverensstemmelser i en række forsendelser fra EU i 2011 og 2012.

Undtagelser

Avlsdyr er undtaget, da disse i forbindelse med karantænen bliver inspiceret af en russisk dyrlæge.

Ikrafttræden af restriktion: 26. marts 2012

Produkter omfattet af restriktionen

​Forarbejdet animalsk protein (PAP) til foder til produktionsdyr pga. bekymring for spredning af kogalskab (BSE) med ovennævnte produkter.

Undtagelser

Fiskemel og PAP til pet food-produktion.

Ikrafttræden af restriktion: 27. februar 2024

Produkter omfattet af restriktionen

Som følge af HPAI-udbrud: Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter samt alle øvrige produkter der indeholder forarbejdet fjerkræ fra region Midtjylland.

Undtagelser

Varer der har gennemgået en behandling, der sikrer inaktivering af AI virus jf. WOAH Terrestrial Animal Health Code.

 

 

Ikrafttræden af restriktion: 27. februar 2024. 

Produkter omfattet af restriktionen

Som følge af HPAI-udbrud: Levende fjerkræ og rugeæg fra region Midtjylland. Desuden transit gennem Rusland.

Ikrafttræden af restriktion: 16. marts 2022. 

Produkter omfattet af restriktionen

​Som følge af situationen i Ukraine: Luksusvarer som fx heste, kaviar og pelsprodukter. 

For fyldestgørende liste over luksusvarer underlagt restriktion ser her.

Undtagelser

Varer med en stykpris på under 300 EURO. 

Ikrafttræden af restriktion: 2. juni 2022. 

Produkter omfattet af restriktionen

Som følge af udbrud af abekopper: Gnavere og primater. Gælder også transit gennem Rusland.

Undtagelser

Kæledyr af arterne gnavere og primater, der tidligere er importeret fra Rusland og laboratoriedyr.

Ikrafttræden af restriktion: ​2. juli 2012 (Fyn) og 28. februar 2013 (Sjælland).

Produkter omfattet af restriktionen

I forbindelse med fund af Schmallenberg-virus i Danmark:  Levende kvæg, får og geder og disses avlsmateriale, samt transit af disse gennem Rusland. Restriktionerne gælder for dyr og avlsmateriale med oprindelse på Fyn og Sjælland.

Ikrafttræden af restriktion: 21. oktober 2014.

Produkter omfattet af restriktionen

​I forbindelse med fund af tungmetaller og chloramphenicol i produkter fra EU, herunder også danske produkter, indfører Rusland midlertidige restriktioner for følgende produkter(angivet med toldkoder):

- Spiselige slagtebiprodukter af kvæg og svin (fra toldkode 0206 og 0210)

- Spiseligt mel og pulver af kød og slagtebiprodukter (fra toldkode 0210)

- Fedt inkl. spæk (toldkode 1501)- Talg fra kvæg (fra toldkode 1502)

- Biprodukter og fedt fra svin anvendt til fødevarer (fra toldkode 1602) 

Undtagelser

Forsendelser afsendt før 21. oktober 2014, og som ankommer til den russiske grænse inden 26. oktober 2014, vil kunne importeres, og vil efterfølgende blive underlagt laboratorietests, i relation til produktets sikkerhed.

Rusland har siden 2014 haft importforbud for​ en række landbrugsvarer fra USA, EU-landene, Canada, Australien og Norge.

International Handel skal gøre opmærksom på, at der ikke kan underskrives certifikater for de produkter, som vil være omfattet af importforbuddet.
Oversigt over produkterne fremgår af de opsummerende lister, der offentliggøres af EU.
Listerne over de aktuelt gældende embargobelagte varegrupper kan findes her
 
International Handel vil fremadrettet forsøge​ at orientere om importforbuddets omfang og udvikling. 

Ikrafttræden af restriktion: 27. februar 2024

Produkter omfattet af restriktionen

Som følge af HPAI-udbrud: Foder og foderadditiver til fjerkræ fra region Midtjylland.

Historiske eksportrestriktioner

Produkter omfattet af restriktion

​Som følge af HPAI-udbrud: 

Fersk fjerkrækød og fjerkræ slagteaffald fra hele Danmark fra d. 21.november 2016 til 18. april 2017.

Fersk fjerkrækød og fjerkræ slagteaffald fra hele Helsingør, Fredensborg og Gribskov kommuner fra d. 19. april 2017 til 14. august 2017.

 

Produkter omfattet af restriktion

Som følge af HPAI-udbrud:

Færdige fødevarer fra hele Danmark fra d. 21. november 2016 til 18. april 2017.

Færdige fødevarer fra Helsingør-, Fredensborg- og Gribskov kommune fra d. 19. april 2017 til 14. august 2017.

30. oktober 2017 –  Rusland​ skærper importforbuddet.
EU-Kommissionen har oplyst Fødevarestyrelsen om skærpelser af importforbuddet.

Den russiske regering har godkendt ændringer til listen af produkter som er underlagt den politiske embargo, til nu også at omhandle bestemte produkter af fedt og indmad fra forskellige arter, såvel som levende grise som ikke skal anvendes til avl.
 ​
6. juni 2016 – foreløbig præcisering af Ruslands lempelser af importforbuddet.
​Den danske ambassade i Moskva, har oplyst Fødevarestyrelsen om følgende præcisering af lempelserne:

"Oplægget til den nedenfor omtalte tilpasning i den russiske embargo på import af fødevarer er nu præciseret. Som det fremgår af nedenstående tabel, er de forudsete mængder meget begrænsede. Og den udvidede adgang vil alene gælde råvarer, der er bestemt til fremstilling af babymad. Det russiske landbrugsministerium vil inden for tre måneder udarbejde konkrete retningslinjer for forvaltning af ordningen med henblik på sikring mod omgåelse ved import til andre slutbrugere. Planen er, at importtilladelser skal udstedes på baggrund af ansøgninger fra fremstillingsvirksomheder." Der henvises i svaret fra ambassaden til en tabel over mængder der er 
 
3. juni 2016 – Rusland lemper russisk embargo for specifikke produkter.
Rusland har d. 27. maj 2016 offentliggjort Resolution no. 472, i tillæg til den russiske resolution af 7. august 2014 (no. 778), som effektuererede de russiske importrestriktioner.

Resolution no. 472 af 27. maj 2016, lemper importrestriktionerne for visse produkter, specifikt i relation til produktion af babymad. Produktgrupperne som er lempet er produkter af okse- og fjerkrækød, samt grønsager, med CN/KN koderne 0202, 0207, 0710 og 0712.
 
Lempelserne er tilknyttet en bemærkning om, at undtagelsen gælder for varer bestemt til fremstilling af babymad, som skal bekræftes for den endelige anvendelse af de indførte varer af Ministeriet for Landbrug i Den Russiske Føderation i overensstemmelse med de procedurer, der opstilles af ministeriet og indenfor grænserne af tilladt importmængde af de angivne varer, der er godkendt af ministeriet.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke modtaget nogen informationer om, at Ministeriet for Landbrug i den Russiske Føderation har fastsat disse procedurer, hvorfor dette forventes at måtte afventes, inden der kan etableres eksport af de berørte produkttyper. 
 
13. august 2015 - Rusland - Island omfattet af den russiske embargo.
Island er pr. 13. august 2015 blevet omfattet af den russiske embargo.

Dette betyder, at FVST ikke længere kan udstedes omladningscertifikater på islandsk fisk og fiskevarer, der omlades i Danmark med henblik på eksport til Rusland.

29. juni 2015 – Rusland opdaterer importrestriktioner gældende fra 25. november 2014.

De russiske myndigheder har d. 25. juni 2015 annonceret at de har opdateret deres importforbud. Forbuddet forlænges med ny forventet udløbsdato 5 august 2016. I forbindelse med forlængelsen af forbuddet, har man ændret nogle enkelte detaljer på listen, herunder en accept af avlsmateriale for østers og muslinger, samt en præcisering af laktosefri mælkeprodukter.

27. november 2014 – Rusland - yderligere eksportrestriktioner.
I tillæg til restriktioner udmeldt fra Rusland d. 21. oktober 2014, har de russiske veterinære myndigheder meldt yderligere produkter ud, som omfattet af restriktioner pr. 25. november 2014.

De nye restriktioner dækker biprodukter og fedt anvendt til fødevarer fra toldkode 1602.

International Handel kan nævne, at de berørte produkter er omfattet af den nyligt indgåede protokol mellem Danmark og Rusland for eksport af de produkter, som er omfattet af de midlertidige restriktioner, som blev indført 21. oktober 2014 mod alle EU-lande, med undtagelse af svinefedt.

Muligheden for eksport af disse produkter til Rusland forudsætter dog, at Rusland har inspiceret og godkendt virksomhederne forud for eksport.

Fødevarestyrelsen arbejder på at få igangsat inspektion af danske virksomheder hurtigst muligt med henblik på at genåbne eksporten for flest mulige virksomheder.
 
21. oktober 2014 – Rusland – Eksportrestriktioner
Fødevarestyrelsen har modtaget yderligere oplysninger omkring de varslede stramninger gældende fra d. 21. oktober 2014.
 
EU-Kommissionen har modtaget et brev fra de Russiske myndigheder, som præciserer, at Rusland fra d. 21. oktober vil indføre midlertidige restriktioner for import af en række produkter, som også angivet i Fødevarestyrelsens varsel af 20. oktober 2014.
 
De russiske myndigheder begrunder de varslede restriktioner med fund af stoffer, som strider mod de russiske veterinære betingelser for import af visse produkter eksporteret fra EU til Rusland, herunder også Danmark. Det drejer sig om fund af tungmetaller og chloramphenicol.
 
Ifølge de russiske myndigheder skulle alle produkter, som er afsendt før 21. oktober, og som ankommer til den russiske grænse inden d. 26. oktober, kunne importeres efter almindelige procedurer efterfulgt af laboratorietest i relation til produkternes sikkerhed.
 
Ifølge Kommissionen drejer det sig om følgende varer (angivet med toldkoder):

Spiselige slagtebiprodukter af kvæg og svin (fra toldkode 0206 og 0210)

Spiseligt mel og pulver af kød og slagtebiprodukter (fra toldkode 0210)

Fedt inkl. spæk (toldkode 1501)

Talg fra kvæg (fra toldkode 1502)

De her nævnte restriktioner vil altså ikke fremgå af listen over produkter, som er omfattet af det russiske importforbud som følge af de politiske sanktioner, men af listen med eksportrestriktioner, da de nye restriktioner er begrundet i veterinære mangler i forbindelse med eksport fra EU-lande​​​.
 
20. oktober 2014 – Rusland – Stramninger af importforbud
Rusland har d. 20. oktober 2014 meddelt, at de vil foretage stramninger af listen med produkter, som er omfattet af importforbuddet. Argumentationen herfor skulle være overtrædelser fra en række lande, som har eksporteret produkter, som ikke har opfyldt de russiske kriterier for import. 

Fødevarestyrelsen har endnu ikke modtaget nogen konkrete informationer om omfanget af de kommende stramninger, og hvilke produkter der vil blive omfattet. De russiske myndigheder har dog oplyst, at stramningerne vil blive indført fra d. 21. oktober 2014.

På denne baggrund kan Fødevarestyrelsen ikke udelukke, at virksomheder, som har produkter på vej til Rusland, kan opleve problemer ved ankomst til den russiske grænse.

Fødevarestyrelsen vil her på siden orientere om stramningerne af importforbuddet, så snart der modtages yderligere information.
 
21. august 2014 – Rusland – Ændringer til importforbud
Rusland har d. 20. august 2014 meddelt ændringer til listen med produkter, som er omfattet af importforbuddet.

Se ændringer i importforbuddet pr 21. august 2014 på EU's oversigtsside over importforbuddet

12. august 2014 – Rusland – Eksport fra Grønland og Færøerne
International Handel har fået oplyst af den danske ambassade i Moskva, at de russiske myndigheder har oplyst, at eksport fra Grønland og Færøerne ikke er omfattet af importforbuddet.
 
Ligeledes har den danske ambassade i Moskva bekræftet, at både Hviderusland og Kazakhstan, som er medlemmer af Toldunionen med Rusland, ikke vil introducere det russiske importforbud i de to lande. De vil dog sikre sig, at produkter, som eksporteres fra de lande, som er berørt af importforbuddet, ikke kanaliseres til Rusland via hhv. Hviderusland og Kazakhstan.

8. august 2014 – Rusland – Importforbud
Den danske ambassade i Moskva har oplyst, at myndighederne i Rusland fra d. 6. august 2014 afviser alle forsendelser, som ankommer til Rusland, og som er omfattet af det indførte importforbud. Det er derfor Fødevarestyrelsens opfattelse, at alle forsendelser på vej til Rusland, som ikke er importeret til Rusland inden 6. august, og som er omfattet af forbuddet, må forventes at blive afvist ved ankomst.
 
Der er stadig mulighed for at udstede præcertifikater for eksport til Rusland. Rusland har lukket for importen, men ikke taget danske virksomheder af listen. Det betyder, at der stadig kan udstedes præcertifikater som hidtil.
 
Af det underskrevne russiske dekret, som beskriver importforbuddet, fremgår det, at det vil have et års løbetid. Fødevarestyrelsen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke sige noget om udsigterne til, at forbuddet ophæves, og hvornår eksporten af danske produkter igen kan genoptages. Men det må forventes at kunne tage lang tid.
 
Det fremgår desuden, at forbuddet ikke omfatter produkter beregnet til babymad.