Chile

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Chile.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Chile, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Chile kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Oksekød og oksekødprodukter
  • Svinekød og svinekødprodukter
  • Mælkeprodukter
  • Æg
  • Gelatine og kollagen

For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder krav om opførelse på listen ikke.

Liste over godkendte virksomheder

Liste over godkendte virksomheder kan findes på de chilenske myndigheders hjemmeside.

Se liste på de chilenske myndigheders hjemmeside

Klik på "Descargar archivo Excel completo" ved det enkelte land.

I det excelark, der kommer frem, kan der sorteres i virksomhederne i kolonnen PAIS. Klik til højre for PAIS og søg enten på en specifik virksomhed, eller markér alene "Dinamarca" hvorved alle danske godkendte virksomheder kan søges frem:

Mælkeprodukter (lácteos)
Slagterier, svinekød (cerdo)
Slagterier, oksekød (bovino)
Kødproduktvirksomheder
Tarmvirksomheder (casings)​

Procedure for godkendelse af virksomheder 

Virksomheden skal udfylde en ansøgningsformular, som herefter underskrives af den lokale kontrolenhed. Den udfyldte og underskrevne ansøgningsformular indsendes scannet til Fødevarestyrelsen, International Handel,​ via den lokale​ Fødevarekontrolenhed. Vær opmærksom på at oplysninger om produkter skal være udfyldt på spansk. Virksomheden skal også udfylde et excel-ark, som sendes til den lokale kontrolenhed sammen med ansøgningsformularen.

Hent ansøgningsformularen for ansøgning om virksomhedsgodkendelse til eksport af animalske fødevarer til Chile

Hent excel-arket for ansøgning om godkendelse af virksomhed til eksport til Chile

Excel-arket (scannes ikke) indsendes af kontrolenheden til Fødevarestyrelsen, Internationa​​l Handel, sammen med den scannede ansøgningsformular.​

Ved ændringer hos godkendte virksomheder fx navneændringer, adresseændringer etc., skal virksomheden også udfylde excel-arket med de nye oplysninger og sende via deres lokale kontrolenhed til International Handel.

 

Opførelse på listen sker, når de Chilenske myndigheder har godkendt virksomheden.