Costa Rica

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Costa Rica.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Costa Rica, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Costa Rica kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Mælkeprodukter
  • Ægprodukter
  • Gelatine og kollagen
  • Fiskeprodukter

For lager virksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder ovenstående krav om godkendelse på opførelse på listen ikke.

Liste over godkendte virksomheder

Du kan finde lister over virksomheder godkendt til eksport på Costa Ricas hjemmeside:

Se liste på myndighederne i Costa Ricas hjemmeside

Under "Documentos" vælg "Estableciementos habilitados para exportar a Costa Rica" og vælg derefter faneblad "Dinamarca" i excel-arket.

Procedure for godkendelse af virksomheder

Virksomheden skal udfylde en ansøgningsformular ved ansøgning om godkendelse til eksport til Costa Rica. 

Hent ansøgningsformular for ansøgning om godkendelse til eksport af fiskeprodukter 

Hent ansøgningsskema for ansøgning om godkendelse og ændring til eksport af mælke- og ægprodukter samt gelatine og kollagen