Honduras

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Honduras.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Honduras, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Honduras kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Svinekød og svinekødsprodukter
  • Oksekød og oksekødsprodukter
  • Fjerkrækød og fjerkrækødsprodukter
  • Mælkeprodukter

OBS: International Handel er opmærksom på, at flere af virksomhedens navne ikke er blevet opdateret. International Handel er i processen med at få virksomhedernes navne opdateret af Honduras' myndigheder. Eksport til tredjelandet, forinden navneændringerne er blevet godkendt af de honduranske myndigheder, er på egen regning og risiko.

Liste over godkendte virksomheder

Svinekød og svinekødprodukter

Se listen over godkendte virksomheder til eksport af svinekøds og svinekødsprodukter (PDF)

Oksekød og oksekødsprodukter

Se listen over godkendte virksomheder til eksport af oksekøds og oksekødsprodukter (PDF)

Fjerkrækød og fjerkrækødsprodukter

Se listen over godkendte virksomheder til eksport af fjerkrækød og fjerkrækødsprodukter (PDF)

Mælk og mælkeprodukter

Se listen over godkendte virksomheder til eksport af mælk og mælkeprodukter (PDF)

Lammekød

Se listen over godkendte virksomheder til eksport af lammekød (PDF)

Procedure for godkendelse af virksomheder og formularer til ændring af virksomhedsnavn mm. 

Virksomheden skal anvende et ansøgningsskema ved ansøgning om godkendelse til eksport. Opførelse på listen sker, når myndighederne i Honduras har godkendt virksomheden. 

Dokument til ansøgning af ny godkendelse og til ændring af virksomhedsnavn mm. er det samme. 

Ansøgningsskema til ny-registrering og ændring af virksomheder