Thailand

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Thailand. Her kan du finde information om lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

  • Svinekød og svinekødsprodukter
  • Oksekød og spiselige slagtebiprodukter af oksekød

Liste over godkendte virksomheder

Varmebehandlede produkter

Se liste over virksomheder godkendt til eksport af varmebehandlede produkter til Thailand (pdf)

Oksekød og slagtebiprodukter af oksekød

Se liste over virksomheder godkendt til eksport af oksekød og slagtebiprodukter til Thailand (pdf)

Procedure for godkendelse af virksomheder

Virksomheden skal anvende et ansøgningsskema ved ansøgning om godkendelse til eksport. Opførelse på listen sker, når myndighederne i Thailand har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Thailand.

Krav om godkendelse og opførelse på listen gælder ikke for lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre.

Ansøgningsskemaer til godkendelse af virksomheder

Ansøgningsskema til godkendelse af virksomheder, der ønsker at eksportere forarbejdet produkter af animalsk oprindelse (pdf)

Ansøgningsskema til godkendelse af virksomheder, der ønsker at eksportere produkter af animalsk oprindelse (pdf)