Thailand

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Thailand.
På denne side kan du finde information om lister over godkendte virksomheder.

Thailand kræver listning for følgende produktkategorier

  • Svinekød og svinekødsprodukter
  • Oksekød og spiselige slagtebiprodukter af oksekød

NB: Der er krav om, at hele produktionskæden skal godkendes.

Liste over godkendte virksomheder

Varmebehandlede produkter

Se liste over virksomheder godkendt til eksport af varmebehandlede produkter til Thailand

Oksekød og slagtebiprodukter af oksekød

Se liste over virksomheder godkendt til eksport af oksekød og slagtebiprodukter til Thailand

 Ansøgningsskemaer til godkendelse af virksomheder

Ansøgningsskema til godkendelse af virksomheder, der ønsker at eksportere forarbejdet produkter af animalsk oprindelse

Ansøgningsskema til godkendelse af virksomheder, der ønsker at eksportere produkter af animalsk oprindelse