Anbefalinger til skærmtid

Brug af skærme er blevet en almindelig del af mange børn og unges hverdag. Skærmforbruget er steget i alle aldersgrupper i Danmark de seneste 10 år. For at styrke børns sundhed og trivsel, er det vigtigt at de får tilstrækkelig søvn, fysisk aktivitet og socialt samvær ved at indgå i gode fællesskaber.

Da brugen af skærm kan forskyde andre aktiviteter, der kan have betydning for børns sundhed og trivsel, er det vigtigt, at forældre bl.a. selv er bevidste om deres egen og deres børns brug af skærm, og måden hvorpå skærmen bruges i hjemmet og fritiden.

Der er mange årsager til udsættelse af søvn, til mobning og til frygten for at gå glip af noget, men det digitale liv kan være med til at forstærke eksisterende problemstillinger og gøre dem mere allestedsnærværende. Det er derfor vigtigt at være bevidst om brug af skærm i hjemmet og i fritiden.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af skærm.

Anbefalinger for brug af skærm for 2-15-årige

 • Brug ikke skærm op til sovetid.

  • Brug af skærm inden sovetid gør, at det kan tage længere tid at falde i søvn pga. det ”blå lys” fra skærmen, så barnet ikke får tilstrækkelig søvn. Tilstrækkelig søvn er vigtig for børn og unges udvikling og indlæring.

  • Det er en god ide at skabe rolige og afslappende rutiner op til, at barnet skal sove. Man kan fx læse en bog for barnet, synge en sang eller barnet kan selv læse eller høre afslappende musik.

 • Brug ikke telefon/tablet i soveværelset.

  • Skærmbrug i løbet af natten forstyrrer søvnen, påvirker søvnkvaliteten og gør, at barnet man er mindre udhvilet dagen efter.

  • Hvis du eller barnet bruger telefonen som vækkeur, så anskaf et traditionelt vækkeur i stedet for, og lad telefonen ”sove” i et andet rum.

 • Brug tid væk fra skærmen og vær fysisk aktiv

  • Det kan være afslappende og hyggeligt at sidde med skærmen, men det kan tage tiden fra andre vigtige ting, fx fysisk aktivitet og fysisk socialt samvær med venner og familie.

  • Bevægelse og fysisk aktivitet er vigtigt for børn og unges motoriske udvikling, fysiske, sociale og mentale sundhed.

 • Vær opmærksom på brug af sociale medier og trivsel.

  • Sociale medier forbinder én med venner og familie, men meget brug af sociale medier kan bidrage til stress, bekymringer, ensomhed, lavt selvværd eller oplevelse af at være uden for et fællesskab.

  • Hvis sociale medier og gaming påvirker trivslen negativt, kan det være en god ide at bruge tid på andre aktiviteter som fx motion, samvær med venner eller en hobby, der giver mening for barnet og påvirker humør og hverdag positivt.

 

Særligt til forældre

 • Forældre anbefales af begrænse skærmtid, når de er sammen med deres børn
  • Forældres forbrug af skærm kan påvirke deres relation til deresbarn negativt, eksempelvis ved at de ikke er opmærksomme på deres barns behov.
  • Små børn har brug for at blive set, hørt og føle sig forstået. Forældre kan overveje, om de bør begrænse deres eget forbrug af skærm i samvær med barnet.
  • Børn gør som deres forældre og andre voksne, de er tæt på, så voksne bør være opmærksomme på, at de er rollemodeller for deres børn.
 • Forældre anbefales at interessere sig for deres barns digitale liv
  • Børn kan have positive oplevelser med skærmen, men kan også få ubehagelige oplevelser ved brug af skærm.
  • Lige som det er vigtigt at tale om positive ting og gode oplevelser ved at bruge skærm, er det vigtigt, at barnet har nogle at tale med om de bekymringer, der kan opstå ved brug af skærm.
  • Vær også opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online, og tal med dit barn om det.
 • Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen
  • Det er vigtigt, at familiens voksne er enige om, hvad reglerne for at bruge skærm skal være i hjemmet. Børn orienterer sig imod sine forældre som rollemodeller og spejler deres adfærd – også forældrenes brug af skærm.
  • Dialogen om, hvor meget familien bruger skærm og til hvilke formål, er vigtig. Aftal fx hvornår der er skærmfri tid i familien. Det kan være, når man spiser eller laver andre aktiviteter sammen, hvor skærm ikke behøver at blive brugt, fx når man er på legepladsen eller til arrangementer, hvor der er brug for den fulde opmærksomhed.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for anbefalinger om brug af skærm.

Derfor er begrænset skærmtid vigtig

 • Forebygger overvægt
 • Bedre kondition
 • Længere søvnlængde og bedre søvnkvalitet
 • Bedre kardiovaskulær risikoprofil

Spørg ind til

 • Hvor meget tid bruger barnet på stillesiddende skærmtid (TV, tablet, computer, mobil mv.)?

Vejledning om gode skærmtids­ vaner

 • Faste aftaler om skærmtid bl.a. af hensyn til barnets søvn. Der kan også aftales skærmfri tid fx under måltider og sociale aktiviteter.

 • Begræns tiden foran skærmen og inspirer i stedet til mere leg sammen med andre børn og til mere fysisk aktivitet

 • Ikke skærm eller TV på eget værelse, da det øger skærmtiden

 • Ingen brug af mobil, computer mv. i god tid (1-2 timer før) før sengetid af hensyn til søvnen. Skab i stedet rolige og afslappende rutiner inden sengetid, fx ved at synge en sang eller læse en historie sammen

 

Læs mere

Inspiration til den gode Sød Balance-samtale

Referencer

Australian Government Department of Health: Australia’s Physical Activity and Sedentary Behaviour Guidelines [cited 2019 13. November]. Available from: https:// www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/ Content/fs-13-17years.

Biddle SJH, García Bengoechea E, Wiesner G. Sedentary behaviour and adiposity in youth: A systematic review of reviews and analysis of causality. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2017;14(1).

Canadian Paediatric Society, Digital Health Task Force: Digital media: Promoting healthy screen use in school-aged children and adolescents. 2019.

Carson V, Hunter S, Kuzik N, Gray CE, Poitras VJ, Chaput JP, et al. Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth: an update. Appl Physiol Nutr Metab. 2016;41(6 Suppl 3):S240-65.

Carter B, Rees P, Hale L, Bhattacharjee D, Paradkar MS. Association Between Portable Screen-Based

Media Device Access or Use and Sleep Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2016;170(12):1202-8.

Dalgas J. Ekspert: Børns skærmbrug bør begrænses så meget som muligt. Berlingske. 3 november 2019.

Emmett PM, Jones LR. Diet, growth, and obesity develop- ment throughout childhood in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Nutrition Reviews. 2015;73(Suppl 3).

Hale L, Guan S. Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. Sleep Medicine Reviews. 2015;21:50-8.

Helsedirektoratet: Fysisk aktivitet og stillesitting 6-12 år. 2014 [cited 2019 13. November]. Available from: https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/ Nasjonale%20anbefalinger%206-12.pdf.

Helsedirektoratet: Fysisk aktivitet og stillesitting 13-17 år. 2014 [cited 2019 13. November]. Available from: https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/ Nasjonale%20anbefalinger%2013-17.pdf.

Hobbs M, Pearson N, Foster PJ, Biddle SJ. Sedentary behaviour and diet across the lifespan: an updated systematic review. Br J Sports Med. 2015;49(18):1179-88.

Høgedal A. Personlig meddelelse d. 6. november 2019. Sundhedsstyrelsen; 2019.

Louie JCY, Tapsell LC. Association between intake of total vs added sugar on diet quality: A systematic review. Nutrition Reviews. 2015;73(12):837-57.

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsens anbefalinger om skærmbrug. Notat, 2023.