Algeriet

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Algeriet.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Algeriet, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Algeriet kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Oksekød

Lister over godkendte virksomheder

Liste over godken​dte okse​​​​kødsvirksomheder afventer inspektionsrapport.​

Procedure for godkendelse af virksomheder 

Opførelse på listen sker, når myndighederne i Algeriet har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Algeriet.