Argentina

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Argentina.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Argentina, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Argentina kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Svinekød og svinekødsprodukter
  • Fisk og fiskeprodukter
  • Mælkeprodukter

Krav om godkendelse og opførelse på listen gælder ikke for virksomheder, der fremstiller og leverer råvarer af kød og kødprodukter til virksomheder, som er godkendte til eksport til Argentina.

Krav om godkendelse og opførelse på listen gælder heller ikke for lagervirksomheder uden køle/frysefaciliteter.

Lister over godkendte virksomheder 

Du finder Argentinas lister over registrerede fødevarevirksomheder på EUs hjemmeside.

Se liste på de EUs liste-hjemmeside

Du kan filtrere listerne på blandt andet produktkategori, dyreart og virksomhedstype. Produktkategorierne findes under fanebladene: 

  • Faneb​​lad LACTEOS: Mælkeproduktvirksomheder
  • Faneblad CARNE PORCINA FRESCA: Fersk/frosset svinekød
  • Faneblad CARNE PORCINA PROCESADA: Svinekødprodukter
  • Faneblad PANCREAS PORCINO: Svinebugspytkirtler
  • Faneblad PESC​​A: Fiskeprodukter​

Virksomhedsko​der i kolonne "TIPO DE​ ESTABLECIEMENTO" (V​​irksomhedstype) er som følger:

F: Slagteri, E: Forarbejdningsvirksomhed, D: Køle-/frysehus

Dyreart-koder i kolonne ESPECIE er som følger:

B: Okse, P: Svin, C: Ged, A: Fjerkræ, O: Får, Pe: Fisk, E: H​​est​​​​

Procedure for godkendelse af virksomheder

Når betingelserne er opfyldt og kontrolenheden har sendt den nødvendige dokumentation til FVSTs hovedkontor, opføres virksomheden på listen tidligst 20 arbejdsdage efter den første i den efterfølgende måned.