Belarus (Hviderusland)

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Belarus.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Belarus.

Landespecifik information

Belarus kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Oksekød
  • Svinekød
  • Fjerkrækød
  • Kødprodukter
  • Fisk og fiskeprodukter
  • Mælkeprodukter

Procedure for godkendelse af virksomheder

Opførelse på listen sker, når myndighederne i Rusland, evt. bistået af myndigheder fra lande i den Eurasiske Økonomiske Union (Toldunionen), har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Rusland og den Eurasiske Økonomiske Union.

Virksomheder, der opskærer kød eller fisk, skal ved udgangen af hvert kvartal orientere Fødevarestyrelsen vedrørende underleverandører.

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Belarus

Ved eksport til Belarus må mærkningen på emballagen ikke indikere, at varen udelukkende er bestemt til eksport til et andet land end Belarus.