Brasilien

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Brasilien.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Brasilien, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Brasilien kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Fisk og fiskeprodukter (Undtagen akvakultur)
  • Mælkeprodukter
  • Tarme
  • Gelatine og kollagen

NB: Der er krav om, at hele produktionskæden skal godkendes.

Lister over godkendte virksomheder

Lister over registrerede fødevarevirksomheder kan findes på de Brasilianske myndig​​heders hjemmeside.

Gå til de brasilienske myndigheders hjemmeside

Vælg først land: Pai​s: DINAMARCA (Danmark) eller GROENLÂNDIA (Grønland)

Indtast autorisationsnummer (N°Controle) eller søg alle virksomheder frem inden for et område (Area), vælg:

Carne e Derivados  (Kød- og kødproduktvirksomheder), eller

Leite e Derivados (Mælk og mælkeproduktvirksomheder), eller

Pescados e Derivados (fisk og fiskeproduktvirksomheder)  

Tryk derefter på: Consultar​​

Procedure for godkendelse af virksomheder og produktregistrering

Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af vejledningen om ansøgning om virksomhedsgodkendelse. Opførelse på listen sker, når de brasilianske myndigheder har godkendt virksomheden.

Læs vejledning om ansøgning om virksomhedsgodkendelse til eksport til Brasilien

Hent ansøgnings- og ændringsskema for godkendelse af virksomheder til eksport til Brasilien.

Læs vejledning om produktregistrering til eksport til Brasilien