Canada

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Canada.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Canada, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Canada kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Ægprodukter
  • Oksekød
  • Svinekød
  • Fjerkrækød
  • Kødprodukter

NB: Der er krav om, at hele produktionskæden skal godkendes.

Lister over godkendte virksomheder

Kød og kødprodukter

Listen over godkendt​​e kød- og kødproduktvirksomheder kan findes på de canadiske myndigheders hjemmeside.

Gå til de canadiske myndigheders hjemmeside

Vælg country: Denmark og tryk på: "Submit". Se desuden forklaring på aktivitetskoder nederst på siden ved at trykke på: "Functional Activity Codes".​

Ægprodukter

Se listen over godkendte ægproduktvirksomheder 

Procedure for godkendelse af virksomheder

Virksomheden skal udfylde ansøgningsformularen ved at udfylde felterne under den gult markerede overskrift. Virksomheden skal indsende skemaet elektronisk (ikke scannet​) til den tilsynsførende kontrolenhed i Fødevarestyrelsen, som videresender skemaet elektronisk (ikke scannet) til International handel. Opførelse på listen sker, når de Canadiske myndigheder har godkendt virksomheden.

Kød og kødprodukter

​​Virksomheden skal udfylde en ansøgningsformular ved ansøgning om godkendelse til eksport af kød- og kødprodukter til Canada.

Hent ansøgningsformular til kød og kødprodukter

Ægprodukter

Virksomheden skal udfylde en ansøgningsformular ved ansøgning om godkendelse til eksport af ægprodukter til Canada.

Hent ansøgningsformular til ægprodukter.

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Canada

Kød og kødprodukter

Læs de særlige importkrav for eksport af kød og kødprodukter her

Fersk fjerkrækød 

Læs de særlige importkrav for eksport af fersk fjerkrækød og fjerkrækødprodukter her