Colombia

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Colombia.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Colombia, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Colombia kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Tørrede ægprodukter
  • Svinekød
  • Mælkeprodukter

For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder krav om opførelse på listen ikke.

Liste over godkendte virksomheder

Der findes to lister over godkendte virksomheder; ICA-listen og INVIMA-listen. Virksomheder, som er godkendt til eksport af svinekød, mælkeprodukter eller ægprodukter til Colombia​, skal være opført på både ICA-listen og INVIMA-listen.

Se ICA-listen på de Colombianske myndigheders hjemmeside. 

IC​​A-listen, svinekød: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Porcina.
ICA-listen, mælkeprodukter: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Bovina.
ICA-listen, æggeprodukter: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Aviar​

Se INVIMA-listen over godkendte virksomheder

Procedure for godkendelse af virksomheder

Læs vejledningen om ansøgning om godkendelse til eksport af svinekød, ægprodukter og mælkeprodukter til Colombia

Hent ansøgningsskema for godkendelse af virksomheder til eksport til Colombia