Egypten

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Egypten.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Egypten, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Egypten kræver listning for følgende produktkategorier

  • Oksekød
  • Fjerkrækød

Liste over godkendte virksomheder

Se listen over godkendte virksomheder til eksport af okse- og fjerkrækød, samt produkter heraf, til Egypten