Filippinerne

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Filippinerne.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Filippinerne, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Filippinerne kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Oksekød
  • Svinekød
  • Fjerkrækød
  • Kødprodukter

Liste over godkendte virksomheder

Se liste over godkendte virksomheder til eksport af svine-, okse- og fjerkrækød, samt produkter heraf til Filippinerne

Kød af dyr, der er slagtet i Danmark kan videreforarbejdes på virksomheder i lande, der er systemgodkendte af de filippinske myndigheder, samt på virksomheder, der er individuelt godkendte af de filippinske myndigheder, hvorefter den afsluttende forarbejdning sker i Danmark. Listen over systemgodkendte lande og individuelt godkendte virksomheder kan findes på de filippinske myndigheders hjemmeside.

Gå til de filippinske myndigheders hjemmeside.

Herunder vælges linket "Accredited Countries Approved to Export Meat Into the Philippines".

Procedure for godkendelse af virksomheder

Fødevarestyrelsen opfører virksomheden på listen, når Fødevarestyrelsen har informeret de filippinske myndigheder om, at virksomheden er godkendt til eksport til Filippinerne.

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Filippinerne

Læs mere om de særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Filippinerne