Hong Kong

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Hong Kong.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Hong Kong, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Hong Kong kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Oksekød
  • Fårekød
  • Grisekød
  • Fjerkrækød

Lister over godkendte virksomheder 

Du finder lister over registrerede virksomheder på myndig​​hederne i Hong Kongs hjemmeside.

Gå til myndighederne i Hong Kongs hjemmeside

Procedurer for godkendelse af virksomheder

Opførelse på listen sker, når myndighederne i Hong Kong har godkendt virksomheden.