Indonesien

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Indonesien.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Indonesien, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Indonesien kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Mælk og mælkeprodukter
  • Kød og kødprodukter
  • Æggepulver 

For lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre, gælder krav om opførelse på listen ikke.

Liste over godkendte virksomheder

Listen over godkendte virksomheder til eksport af svinekød og svinekødsprodukter kan findes på MOAs hjemmeside

Gå til MOAs hjemmeside

Det er muligt at rulle ned til Danmark i det Excel-lignende billede på hjemmesiden. 

Procedure for godkendelse af virksomheder

Virksomheden skal bruge en særlig ansøgningsformular som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Opførelse på listen sker, når de indonesiske myndigheder har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Indonesien. Krav om opførelse på listen gælder ikke for lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre.

Hent ansøgningsskema for ansøgning om godkendelse af virksomhed til eksport af svinekød til Indonesien.

Hent ansøgningsskema om godkendelse af virksomhed til eksport af mælkeprodukter til Indonesien

Hent skema for regodkendelse af virksomhed til eksport af animalske produkter til Indonesien