Japan

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Japan.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Japan, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Japan kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Svinekød og svinekødprodukter
  • Oksekød og oksekødprodukter
  • Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter

Liste over godkendte virksomheder

Svinekød og svinekødprodukter

Hent listen over godkendte virksomheder til eksport af svinekød og svinekødprodukter

Oksekød og oksekødprodukter

Hent listen over godkendte virksomheder til eksport af oksekød og oksekødprodukter

Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter

Hent listen over godkendte virksomheder til eksport af fjerkrækødprodukter på dåse

Hent listen over godkendte virksomheder til eksport af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter

Procedure for godkendelse af virksomheder

Virksomheden opføres på listen, når betingelserne er opfyldt, og kontrolenheden har sendt den nødvendige dokumentation til International Handel i Fødevarestyrelsen.

Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Japan

Læs de særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Japan

Regionaliseringsaftale om fugleinfluenza

Danmark og Japan har indgået en aftale om regionalisering på niveau af Fødevarestyrelsens veterinærenheder i tilfælde af udbrud af fugleinfluenza i Danmark. Aftalen er indtil videre kun implementeret i certifikatet for eksport af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter af dansk oprindelse fra Danmark til Japan.

Aftalen indebærer, at der ved udbrud af fugleinfluenza i Danmark fortsat kan eksporteres produkter til Japan, som stammer fra besætninger og virksomheder beliggende i veterinærenheder, der ikke er berørt af udbruddet, og som Japan har anerkendt som værende fri for fugleinfluenza.

Ved et udbrud af fugleinfluenza i Danmark indfører Japan ifølge aftalen eksportrestriktioner på en veterinærenhed på baggrund af den/de kommuner, som udbruddet inkl. zoner oprettet omkring udbruddet har fundet sted i. Du kan se en oversigt over hvilke kommuner, der indgår i hver af Fødevarestyrelsens veterinærenheder, herunder. Bemærk, at veterinærenhederne ikke helt følger kommunegrænserne. Et udbrud i visse kommuner kan derfor medføre, at både VeterinærSyd og VeterinærNord kan blive underlagt eksportrestriktioner, fordi disse kommuner har arealer indenfor begge veterinærenheder. I nedenstående oversigt er disse kommuner markeret som grænsekommuner og angivet med 'Nord/Syd'.

Åbn oversigt over kommuner i Fødevarestyrelsens veterinærenheder

Du kan finde Japans aktuelle og historiske eksportrestriktioner som følge af fugleinfluenza i Danmark på siden om Japans eksportrestriktioner.

Gå til siden om Japans eksportrestriktioner

Varmebehandlede ægprodukter kategoriseret som "unspecified veterinary inspection products”

Fødevarestyrelsen har erfaret, at de japanske myndigheder kategoriserer visse varmebehandlede ægprodukter som ”unspecified veterinary inspection products”. Disse produkter tillades indført fra Danmark uden et certifikat forudsat, at de japanske myndigheder har fået tilsendt produkternes ”manufacturing processing charts”, og på den baggrund har vurderet, at produkterne kan tillades indført som ”processed products ”without veterinary inspection”. Produkterne tillades indført uanset udbrud af fugleinfluenza i Danmark.

Det er eksportørens eget ansvar at indhente de japanske myndigheders kategorisering af et givent varmebehandlet ægprodukt som ”unspecified veterinary inspection products”. Fødevarestyrelsen er ikke involveret i denne proces, og kender ikke de øvrige krav til sådanne produkter.